SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEK OKULU

                    Öğr. Gör. Adnan ÇETİNKAYA


KİŞİSEL BİLGİLER

ÜNVANI:

 Öğretim Görevlisi

İDARİ GÖREVİ:

 Turizm Rehberliği Program Sorumlusu

DOĞUM YERİ:

 Karabük

DOĞUM TARİHİ:

 08.03.1965

MEDENİ HALİ:

 Evli

TEL:

 0 370 7124395 /120

E-MAIL:

 adnan_cetinkaya@hotmail.com

HOME PAGE:

 ------

EĞİTİM DURUMU

LİSANS:

 Uludağ Üniversitesi Balıkesir Turizm İşletmeciliği Otelcilik Yüksekokulu

YÜKSEK LİSANS:

 İstanbul Üniversitesi İktisat Fak. Turizm Ana Bilim Dalı

DOKTORA:

 ------

YABANCI DİL:

 İngilizce

MESLEKİ DENEYİM

 

 Turizm sektöründe her kademede görev yapmış son olarak işletme müdürü olarak çalıştıktan  sonra 1992 yılından itibaren Safranbolu  Meslek Yüksekokulu’nda  görev yapmaktadır.

DERS NOTLARI
  SOI216 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA ÖRNEK SUNU

 

STR 102,OTELCİLİĞE GİRİŞ VE ÖN BÜRO

 

STR114 TURİZM SEMİNERİ 1 ÖRNEK SUNU

  STR216 TURİZM SEMİNERİ 3 ORNEK SUNU

 

STR211 TURİZM SEMİNERİ 2 ÖRNEK SUNU

ÇALIŞMA KONULARI

 

 Dünyada ve Türkiye’de Turizmde Yeni Eğilimler ( Dünya Turizminde Geleceğe Yönelik Eğilimler konulu bir panele panelist olarak katıldı)

 

 Alternatif Turizm Türleri – Turizmin Çeşitlendirilmesi  ( Safranbolu’da Alternatif Turizmin Uygulanabilirliği konulu Yüksek Lisans Tezi)

 

 Eko Turizm – Seyahat Acentaları  (Avrupa Birliği ile ilgili değişik kurumlarda konuşmacı olarak katıldı) ( Karabük ili Yenice İlçesinde Yerel Rehberlik ile ilgili bir dizi konferans  verdi)

YAYINLARI

 

 “1999 yılında Seyahat Acentalarının Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma” Turizmde Seçme Makaleler: 34

 

  “Safranbolu!yu Ziyaret Eden Turistlerin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Ziyaretçilere yönelik Kültür Turizmi Değerlendirmesi”

 

 “Safranbolu’da Alternatif Turizmin  Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma”, Batı Karadeniz Bölgesinin Turizm Potansiyeli’nin Değerlendirilmesi konulu Sempozyum, 15-16 Nisan 2004, Safranbolu

 

 Batı Karadeniz Bölümünde Ekoturizm Potansiyeli Türker,N - Çetinkaya,A Detay Yayınları Ankara 2009