STAJ İŞLEM BASAMAKLARI

 

1.     Staj Başvuru Formu (Form 423) doldurularak ilgili Müdür Yardımcısına imzalattıktan sonra staj yapılacak işyerine başvuru yapılacaktır.

  1. Staj Başvuru Formu, staj yapılacak işyerindeki yetkili kişi tarafından imza ve kaşe/mühür ile onaylanacaktır.
  2. İşyeri tarafından onaylanan Staj Başvuru Formu Program Sorumlusuna imzalatılacaktır.
  3. Onay işlemleri tamamlanan Staj Başvuru Formu Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının veya Nüfus Hüviyet Cüzdanının fotokopisi ile birlikte öğrenci işleri bürosuna teslim edilecektir. Staj Müracaat Formunun bir fotokopisi de Program Sorumlusuna teslim edilmelidir. Başvurusu kabul olmayan öğrenciler 1, 2 ve 3 maddeleri başka bir işyeri için tekrarlayacaklardır.
  4. Öğrenciler staja başlamadan önce Staj Defterini ve Staj Komisyonu Değerlendirme Formu'nu basıp spiral cilt ile ciltleyip belirtilen tarihler arasında işyerinde stajlarını yapacaklardır.
  5. Staj defteri öğrenci tarafından yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.
  6. Staj bittikten sonra İşyeri Staj Değerlendirme Formu (Form 424) işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra kapalı zarf içerisine konulmalıdır.
  7. Staj bittikten sonra Staj Dosyası ve kapalı zarf içindeki Staj Değerlendirme Formu (Form 424) aşağıdaki şekillerde stajı değerlendirecek öğretim elemanına aşağıdaki zaman dilimlerinde elden teslim edilmelidir.

a)   Eğitim-Öğretimin devam ettiği Güz veya Bahar Yarıyılı içinde staj yapan öğrenciler içinde bulunulan dönemin akademik takvimde belirtilen yarıyıl sonu (final) sınavlarının son gününden önce elden teslim edeceklerdir.

b)   Stajını yaz döneminde yapan öğrenciler bir sonraki dönemin akademik takvimdeki ders kayıt haftasının son gününe kadar (Ekle/Sil dönemi hariç) elden teslim edeceklerdir.

  1. Stajını bitiren öğrencilerin staj dosyaları staj komisyonu tarafından incelenecek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.

 

GÜZ DÖNEMİ İÇİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN

Güz Dönemi içinde staj yapacak öğrencilerin (Artık yıl öğrencileri ve 2.Öğretim 2.sınıf öğrencileri) Staj Müracaat Formunu Öğrenci İşlerine Son Teslim Tarihi 

08 KASIM 2019

Stajını güz dönemi yıl içinde yapacak öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihleri (Stajlar hafta içi günlerde yapılacak, cumartesi pazar ve öğrencinin ara sınav günleri staja dâhil edilmeyecektir)

18 KASIM 2019-27 ARALIK 2019

Stajını güz dönemi yıl içinde yapacak öğrencilerin staj defteri ve evraklarını ilgili öğretim elemanına son teslim tarihi 

12 OCAK 2020

BAHAR DÖNEMİ İÇİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN

Bahar dönemi içinde staj yapacak öğrencilerin (Artık yıl öğrencileri ve 2.Öğretim 2.sınıf öğrencileri) Staj Müracaat Formunu Öğrenci İşlerine Son Teslim Tarihi 

27 MART 2020

 Stajını bahar dönemi yıl içinde yapacak öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihleri (Stajlar hafta içi günlerde yapılacak, cumartesi pazar ve öğrencinin ara sınav günleri staja dâhil edilmeyecektir)

3 NİSAN 2020- 15.05.2020

Stajını bahar dönemi yıl içinde yapacak öğrencilerin staj defteri ve evraklarını ilgili öğretim elemanına son teslim tarihi 

5 HAZİRAN 2020

YAZ DÖNEMİ İÇİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN

Stajını yaz dönemi yapacak öğrencilerin Staj Müracaat Formunu Öğrenci İşlerine Son Teslim Tarihi 

15 HAZİRAN 2020

Stajını yaz dönemi yapacak öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihleri (Stajlar hafta içi günlerde yapılacak, cumartesi pazar staja dâhil edilmeyecektir)

1 TEMMUZ 2020 - 17 AĞUSTOS 2020

Stajını yaz dönemi yapacak öğrencilerin staj defteri ve evraklarını ilgili öğretim elemanına son teslim tarihi 

15 EYLÜL 2020

STAJ İŞLEMLERİ İÇİN YUKARIDAKİ TAKVİM DIŞINDA İŞLEM YAPILMAYACAKTIR.

STAJ EVRAKLARI İNDİRME BAĞLANTILARI

Staj Başvuru Formu (Form 423)

Staj Defteri (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı hariç)

Staj Defteri (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı için)

İşyeri Staj Değerlendirme Formu (Form 424)

Staj Komisyonu Değerlendirme Formu

Staj Evrakları Teslim Formu (Form 461)

Staj Ücret Taahhütnamesi