STAJ İŞLEM BASAMAKLARI

 1. Staj Başvuru Formu doldurularak ilgili Müdür Yardımcısına imzalattıktan sonra staj yapılacak işyerine başvuru yapılacaktır.
 1. Staj Başvuru Formu ve Staj Taahhütnamesi, staj yapılacak işyerindeki yetkili kişi tarafından imza ve kaşe/mühür ile onaylanacaktır.
 2. İşyeri tarafından onaylanan Staj Başvuru Formu Program Sorumlusuna imzalatılacaktır.
 3. Onay işlemleri tamamlanan Staj Başvuru Formu Nüfus Hüviyet Cüzdanı fotokopisi ile birlikte öğrenci işleri bürosuna teslim edilecektir. Staj Müracaat Formunun bir fotokopisi de Program Sorumlusuna teslim edilmelidir. Başvurusu kabul olmayan öğrenciler 1, 2 ve 3 maddeleri başka bir işyeri için tekrarlayacaklardır.
 4. Öğrenciler staja başlamadan önce Staj Defterini ve Staj Komisyonu Değerlendirme Formu'nu basıp spiral cilt ile ciltleyip belirtilen tarihler arasında işyerinde stajlarını yapacaklardır.
 5. Staj defteri öğrenci tarafından yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.
 6. Staj bittikten sonra İşyeri Staj Değerlendirme Formu işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra kapalı zarf içerisine konulmalıdır.
 7. Staj bittikten sonra Staj Dosyası ve kapalı zarf içindeki Staj Değerlendirme Formu (Form 424) aşağıdaki şekillerde stajı değerlendirecek öğretim elemanına aşağıdaki zaman dilimlerinde elden teslim edilmelidir.
  1. Eğitim-Öğretimin devam ettiği Güz veya Bahar Yarıyılı içinde staj yapan öğrenciler içinde bulunulan dönemin final sınavları bitmeden teslim edeceklerdir.
  2. Stajını yaz döneminde yapan öğrenciler staj bittikten en geç 15 gün sonra veya ilgili öğretim elemanının izinli olması durumunda akademik takvimdeki ders kayıt haftasının son gününe kadar (Ekle/Sil dönemi hariç) teslim edeceklerdir.
 1. Stajını bitiren öğrencilerin staj dosyaları staj komisyonu tarafından incelenecek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.

Güz Dönemi içinde staj yapacak öğrencilerin (Artık yıl öğrencileri ve 2.Öğretim 2.sınıf öğrencileri) Staj Müracaat Formunu Öğrenci İşlerine Son Teslim Tarihi (Bu tarihten sonra kesinlikle staj müracaat formu kabul edilmeyecektir.)

09 KASIM 2018

Stajını Bahar dönemi yıl içinde yapacak öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihleri (Stajlar hafta içi günlerde yapılacak, cumartesi pazar günleri staja dâhil edilmeyecektir)

19 KASIM 2018 - 28 ARALIK 2018

Stajını bahar dönemi yıl içinde yapacak öğrencilerin staj defteri ve evraklarını ilgili öğretim elemanına son teslim tarihi

11 OCAK 2019

STAJ İŞLEMLERİ İÇİN YUKARIDAKİ TAKVİM DIŞINDA İŞLEM YAPILMAYACAKTIR.

STAJ EVRAKLARI İNDİRME BAĞLANTILARI

Staj Başvuru Formu

Staj Taahhütnamesi

Staj Defteri

İşyeri Staj Değerlendirme Formu

Staj Komisyonu Değerlendirme Formu

Staj Evrakları Teslim Formu