DERİ’N YOLCULUK SERGİSİ

by: Safranbolu Meslek Yüksekokulu

Safranbolu’muzun ağır sanayini teşkil eden 800 yıllık bir tarihe sahip ve 300'e yakın imalathane den deri tabakhanesi; Selçuklu, Osmanlı ve Kurtuluş Savaşı'ndan Karabük Demir Çelik Fabrikası (1937) kuruluncaya kadar hizmet vermiştir.

Safranbolu’muzun (1999) yılına kadar faaliyetini sürdürmüş tek tabakhanesi ülkemizde ilk ve tek gezi tabakhanesidir.

Karabük Üniversitesi Safranbolu MYO El Sanatları bölümü öğrencileri, dersim olan Deri Teknikleri dersinde yaptıkları Ürünleri 800 yıllık geçmişe sahip olan Sarıtunç Deri tabakhanesi Gezi Müzesinde sergilendi.

Vaketa, Meşin, davul derisi ve bağırsak kullanarak Tablolar Çantalar ve dekoratif süs eşyaları yapıldı.

Deri'n Yolculuk Sergimize gelen Safranbolu Kaymakamı sayın Fatih ÜRKMEZER ve Eşi sayın Miray ÜRKMEZER , Safranbolu ilçe Milli eğitim Müdürü sayın Hasan GÜMÜŞ, Karabük üniversitesi Rektör Yardımcısı sayın Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ, Safranbolu MYO Müdürüm sayın Dr. Öğr. Üyesi Yaşın ORTAKÇI, Müdür yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Ömer DULKADİR ve Öğr. Gör. Selahattin ALTAN , Karabük il Emniyet Müdürü Osman GÜL ve Eşi , KYK müdürü, Safranbolu ilçe halk Kütüphanesi Müdürü Buket AKBULUT, Karabük Kızılay Müdürü Sayın İhsan TOPALOĞLU, Karabük Halk Eğitim merkezi öğretmenlerine, Eflani Halk eğitim Merkezi öğretmenlerine Tarihi Çarşı Esnafına, arkadaşlarıma dostlarıma çok teşekkür ederim...

Ayrıca Bize Sarıtunç Tabakhanesinde Sergi için destek veren İsmail Sarıtunç ve Eşine , İzmir'den gelerek bize değerli bilgiler i ile sergimize renk Katan Gamzelim Deri Mustafa Durhan bey efendiye çok teşekkür ederim.

Ana Klasor > Derin_Yolculuk