Geleneksel El Sanatları Öğrencilerimizin Tabakhane Ziyareti

by: Safranbolu Meslek Yüksekokulu

Safranbolu’da deri tabakhanesi 800 yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Selçuklu döneminde iki üretim merkezlerinden biri Safranbolu diğeri ise Diyarbakır idi. Osmanlı döneminde ise deri merkezlerinin sayısı 5’e çıkarılmıştır.

Safranbolu’nun tarihinde önemli bir yere sahip deri tabakhanesi 1999 yılına kadar üretime devam etmiş olup sonrasında kapatılmıştır. Günümüzde ise Sarıtunç Tabakhane Müzesi olarak hizmet vermektedir.

Okulumuz El Sanatları Bölümünde görevli Öğr. Gör. Dilek ÇELİK ve program öğrencileri Sarıtunç Tabakhane müzesinde deri tabaklama işlem aşamalarını eski ve yeni makinalarda görerek derslerinde tasarlayıp uyguladıkları derilerin nasıl oluştuğunu tanıma imkânı bulmuşlardır. Gezi boyunca değerli bilgilerini katılımcılarla paylaşan İsmail SARITUNÇ beyefendiye kurumumuz adına teşekkür ederiz.

Ana Klasor > Tabakhane_ziyaret