Yüksekokulumuzun Proje Başarısı

by: Safranbolu Meslek Yüksekokulu

Yüksekokulumuz Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı bünyesinde hazırlanan "Fusion Cuisine" projesi, Avrupa Birliği Erasmus+ Programı tarafından 2016 yılında kabul edilen ve desteklenen 36 projeden biri oldu. Uluslararası işbirliği ile gastronomi alanına yeni bir yaklaşım getirecek olan projemiz sayesinde, geleneksel Safranbolu mutfağının İspanyol ve İtalyan mutfağı ile sentezi yapılacaktır. Otantik, yaratıcı ve yenilikçi bir anlayışla değişik coğrafyaların bir tabakta buluşmasını hedefleyen çalışma sonucunda geleneksel yemek kültürü zenginliğimiz ortaya konulacaktır. Yapılacak sunum ve tanıtım çalışmaları ile tarihi konaklarımıza ek olarak yemek kültürümüzün de bilinirliği sağlanacaktır.[14.11.2016]

Ana Klasor > Yuksekokulumuz_Proje