• ENGLISH
  • key

    YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

Duyuru: 2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılı mazeret sınavları hakkında

Ekleyen: SMYO

Eklenme Zamanı: 01.11.2017 / 17:19:21

Okunma Sayısı: 15593

2017-2018 öğretim yılı güz yarıyılı mazeret sınavları 27 Kasım – 1 Aralık 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

Mazeret sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler dilekçelerini 17 Kasım 2017 tarihi saat:17:30’a kadar evrak kayıt bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:
KBÜ Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin 29. maddesi “Sağlık mazeretleri ile ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yapılmak zorundadır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile ayakta tedaviye ilişkin üç günden az sağlık raporları işleme alınmaz. Yatarak tedavide gün şartı aranmaz. Mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu olduğu sürede derslere devam edemez, sınavlara giremez. Sağlık raporu dışındaki mazeretler belgelendirilmek şartıyla ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.” hükmü gereği işlem yapılacaktır.