• ENGLISH
  • key

    YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

Duyuru: COVID-19 Salgını Nedeni ile Kayıt Dondurmak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

Ekleyen: SMYO

Eklenme Zamanı: 10.04.2020 / 10:56:32

Okunma Sayısı: 8840

Yükseköğretim Kurulu’na yapılan muhtelif başvurularda küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen öğrencilerin; bulundukları yerlerde internet erişimi, bilgisayar temini vb. olanakları sağlamakta zorlandıkları ifade edilerek uzaktan devam edemedikleri dersler nedeniyle mağduriyetlerinin giderilmesine imkân tanınması istenmiştir.

Bu kapsamda, COVID-19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki ders ekle-sil işlemlerinin sona ermesi, dönem sırasında bazı öğrencilerin uzaktan öğretime devam etme imkanlarının olmadığı da göz önünde bulundurularak öğrencilere kayıt dondurma hakkı tanınmıştır.

31.03.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Kurul tarafından COVID-19 küresel salgını dolayısıyla; yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına, kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına ve bu kararın 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı olmasına karar verilmiştir.

Bu haktan yararlanmak isteyen öğrencilerimizin Safranbolu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne gerekçe ve taleplerini bildiren bir imzalı dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Dilekçeler kargo veya posta yolu ile gönderilebilir.