• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri YILDIRIM
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon (370) 433 82 00
Faks (370) 712 43 95
 
E-posta mnyildirim@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Mühendislik Analizi, Yapısal Statik Analiz, Yorulma analizi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Ergonomi,Akustik
   
Ünvan ve Görevler
 1. Karabük Üniversitesi Safranbolu MYO Yönetim Kurul Üyesi
 
 1. Yrd.Doç.Dr, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
 2. Karabük Üniversitesi Kalite Komisyon Üyesi
 3. KBU İş Güvenliği Birimi Safranbolu MYO Birim Görevlisi
İdari Görevler
 1. Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı 2017-
 
Eğitim Lisans Lisans 1: Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi,2012. Lisans 2: Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi,2006.
  Yüksek Lisans Fen Bilimler Enstitüsü,Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi ABD Karabük Üniversitesi
  Doktora Doktora 1: Fen Bilimler Enstitüsü,Mimarlık ABD Karabük Üniversitesi Doktora 2: Fen Bilimler Enstitüsü,Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi ABD Karabük Üniversitesi
 
Tezler Lisans "Malzeme Bilgisi Dersinin Anlatımında Multimedya Tekniğinin Kullanılması". Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ
  Yüksek Lisans Termal Yaşlandırmanın Ahşap Malzemeleri ve Ahşap Yapıştırıcıları Üzerindeki Etkisi
  Doktora Ahşap Oturma Elemanlarının Mukavemet Analizinde Sonlu Elemanlar Metodunun Uygulanması. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Burhanettin UYSAL
 
Yayınlar  
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Yildirim, M.N., Kurt, Ş., Uysal, B., Özcan, C, "The Effects of Edge Banding Thickness of Uludag Fir Bonded With Some Adhesives on Withdrawal Strength of Beech Dovel Pins in Composite Materials", Bioresources 4(4), pp 1682-1693, 2009.
 2. Yildirim, M.N, Uysal B., Kurt, S., Bonding Strength of Wood Materials Bonded With Different Adhesive After Aging Test, Construction and Building Materials, Volume 24(12), pp 2628–2632, 2010,
 3. Yildirim, M. N., Uysal B, Ozcifci, A. Ertas, A. H., Determination of Fatigue and Static Strength of Scots Pine and Beech Wood, Wood Research, 60(4) pp 685-692, 2015.
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Yıldırım M.N.,Karaman A., Güven Ş., Yeşil H.,Farklı Tutkallar Kullanılarak Hazırlanan Mobilya Köşe Birleştirmelerinde Diyagonal Çekme ve Basınç Kuvvetinin Belirlenmesi,SDÜ Teknik Bilimler Dergisi,ISSN 2146-2119,Cilt no:7(2), Sayfa no:26-36, Yıl:2017.
 2. Yıldırım M.N.,Karaman A., Güven Ş., Mutfak Dolabı Kapak Modellerinde Kullanıcı Tercihleri: Banaz İlçesi Örneği,Journal of Forestry, ISSN:2148-7855 (online), ISSN 2148-7871, vol.13, issue.1, p. 39-50. 2017.
 3. Yıldırım M.N.,Karaman A.,Tankut A.N., Uşak İli Banaz İlçesinde Konut Mutfağında Kullanılan Tezgâh Malzemelerine Yönelik Kullanıcı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 2016, Sayfa:396-412 Doi numarası:http://dx.doi.org/10.14230/joiss275
 4. Uysal, B., Kurt, Ş., Şahin Kol, H., Özcan C., ve Yıldırım, M.N., "Thermal Conductıvıty Of Poplar Impregnated Wıth Some Fıre Retardant", Teknoloji, 11(4) 239-251, (2008).
 5. Uysal, B., Kurt, Ş., Şahin Kol, H., Özcan C., ve Yıldırım, M.N., "Bondıng Strength Of Scotch Pıne Bonded Wıth Dıfferent Adhesıve After Agıng Test", Teknoloji, 11(4) 287-295, (2008).
 6. Uysal, B., Özcan, C., Yildirim, M.N., Esen, R., Kibaroglu, R.,” Determimation Of Dimension Stability Of Plywood Which Exposed Water Steam”, Technology, 13(2), 125-132, 2010
 7. Uysal, B., Kurt, Ş. and Yıldırım, N., Özcan, S “Dimensional Stability and Some Properties Materials İmpregnated With Some Chemicals and Bonded With Different Adhesive” A.Ç.Ü Orman Fakültesi Dergisi 10(2) Sayfa; 55-67, 2009.
 8. Uysal, B., Yildirim, M.N., Kurt, Ş., Seferoğlu, D., Özcan, C., Esen,R.,” Combustıon Propertıes Of Poplar Of Fınıshıng Processed”, Technology, 13(4), 273-279, (2010)
 9. Uysal, B., Kurt, Ş.,Yıldırım, N., Karaman, A., Datıng Of Some Hıstorıcal Safranbolu Houses With Dendrochronologıcal Methods, Technology, 13(4), pp 201-218, (2010).
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. 'Abdurrahman Karaman,Şahser Güven, Mehmet Nuri Yıldırım,İç Mekân Tasarımı Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017),12-14 Ekim 2017,Ankara,Türkiye.'
 2. 'Mehmet Nuri Yıldırım,Mehmet Uçar, Abdurrahman Karaman, Öğrencilerin Çevre Duyarlılığının Eko-Girişimcilik Üzerine Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma; Safranbolu MYO Örneği, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017),12-14 Ekim 2017,Ankara,Türkiye.'
 3. 'Mehmet Nuri Yıldırım, Dilek Çelik, Abdurrahman Karaman, Geleneksel El Sanatları Programı Durum Analizi, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017), 12-14 Ekim 2017,Ankara,Türkiye.'
 4. 'Abdurrahman Karaman,Şahser Güven, Mehmet Nuri Yıldırım, Meslek Yüksekokullarındaki İç Mekân Tasarımı Programının Durum Analizi, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017),12-14 Ekim 2017,Ankara,Türkiye.'
 5. Mehmet Nuri Yıldırım, Abdurrahman Karaman, Sabır Ertekin, İ.Ertan Ertürk "Mobilya Endüstrisi Ürün Geliştirme Sürecinde Bilgisayar Destekli Yazılımların Uygulanması" 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 12-13 Mayıs 2017, Kocaeli, Türkiye
 6. Yildirim, M.N., Karaman, A., Akinay A. Finite Element Method Applicattion Of Wooden Furniture International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19-22 May 2016.
 7. Yildirim, M.N., Uysal, B., Ozcifci A., Finite Elements(Fatigue) Analysis Of Wooden Furniture Strength. The XXVIITH International Conference Research for Furniture Industry.17-18 September 2015 Ankara,
 8. Uysal, B., Yıldırım, M.N., Kurt, Ş., Özcan, C., Esen, R., Kılıç, İ., “Bazı Kimyasallar İle Emprenye Edilmiş Sapelli Ağacı Üzerine Uygulanan Üst Yüzey İşlemlerinin Yanma Direncine Etkileri” 6ͭʰ International Advanced Technologies Symposium (IATS’11),Sayfa; 267-275, 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey
 9. Kurt, Ş., Yıldırım, M.N., Özcan, C., Esen, R., Kılıç, İ., “Bolu İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İmalat İşletmelerinde Ses ve Işık Düzeyinin Belirlenmesi” II. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu(UMYOS’ 11), 25-27 Mayıs 2011, Aydın, Türkiye
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. B., Uysal, Ş., Kurt, C.,Özcan., M. N.,Yıldrım, “Membran Pres ile Kaplanmış Lif Levhada (MDF) Su Buharının Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi” III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20- 22 Mayıs 2010, Sayfa 1732-1742, Artvin- Türkiye
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. The Open Materials Science Journal
 2. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Projeler
 1. Endüstriyel ürün tasarımı ve mukavemet analizinin incelenmesi(BAP Projesi).
 2. Karabük İli ve Safranbolu İlçesinde Turizm Sektöründe İhtiyaç Duyulan Nitelikli Meslek Elemanlarının Bölge Turizmine Kazandırılması,BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI, SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI, 2012- Konsept Danışmanı.
Ödül ve Destekler
 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Fakülte Birinciliği.
 2. Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bölüm Birinciğili.
 3. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü 2010
 4. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü 2015
Yazılım Bilgisi
 1. ANSYS,Catia,nCode DesignLife,Abaqus,AutoCad,Design Modeler,MS Office,3D Max, Matlab,Solidworks,
Sertifikalar, Kurslar
 1. TÜBİTAK, Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi.
 2. TSE, Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi.
 3. TSE, Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi.
 4. TSE, İç Kalite Tetkiki Eğitimi.
 5. TSE, Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi.
 6. Karabük Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi
 7. Computer Simulation in Physics and Geometry(FİGES), ANSYS Design Modeler.
 8. Computer Simulation in Physics and Geometry(FİGES), ANSYS Mechanical Structural Nonlinearities.
 9. Computer Simulation in Physics and Geometry(FİGES), İntroduction to ANSYS Workbench.
 10. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
 11. KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Özel İlgi Alanları
 1. Matematik Oyunları,Santranç, Futbol,Avcılık,Ahşap Oymacılığı,
 
Yabancı Dilbilgisi: 56.25(ÜDS)