• TÜRKÇE
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Instructor Emre CON
Address Karabuk University, Safranbolu Vocational School, Safranbolu / Karabuk TURKEY
Office
 
Phone
Fax (+90 370) 433 32 90
 
E-mail emrecon@karabuk.edu.tr
  emrecon@gmail.com
Personal Web Page http://emrecon.com.tr/
 
Areas of Interest Political Science, History of Political Thought, Radical Democracy, Marketing, Management Sciences
   
Academic and Work History
 
   
Education B. Sc. Public Administration, Selçuk University, 2005
  M. Sc. Department of Public Administration, Trakya University, 2009
  Ph. D. Department of Public Administration, Discipline of Politics and Social Sciences, Gazi University, Proceeding
 
Publications  
  Books and Book Chapters
 
 1. Con, E., (2011), Siyasal Kültür ve Siyasal Katılma, In: Dural, B., Siyaset Biliminde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, İstanbul: Kriter Yayınları, 138-168.
 2. Dural, B. ve Con, E., (2013), Küreselleşme-Bölgeselleşme Olguları Ekseninde Yorumsamacı Bir Siyasal Çözümseme Girişimi, In: Dural, B., Türk Modernleşmesinde Temel Tartışmalar, Edirne: Paradigma Akademi Yayınları, 303-330.
 3. Dural, B. ve Con, E., (2013), Baskıcı Siyasal Sistemler, In: Dural, B., Çağdaş Siyasal İdeolojilerde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, Edirne: Paradigma Akademi Yayınları, 11-33
 4. Dural, B. ve Con, E., Zeyrekli, S., (2013), Sosyal Demokrasi, In: Dural, B., Çağdaş Siyasal İdeolojilerde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, Edirne: Paradigma Akademi Yayınları, 259-289
  Journal Articles
 
 1. Dural, B. ve Con, E., Bağımlılık Paradigmaları Ve Devlet, Tüş ve Düşünce, KÜBAK, Trabzon, 2015, c:1 s:3, s. 7-23.
  Conference Proceedings
 
 1. Küresel Yoksullaşma- Az Gelişmişlik Açmazının Türk Siyasal- Toplumsal Yaşamına Etkileri, IV. International NGO's Conference: Global Poverty. Yard. Doç. Dr. A Baran Dural, Ar. Gör. Renzül Ekizceleroğlu ve Emre Con. Çanakkale, 19- 21Ekim 2007, Bildiriler Kitabı s. 317- 329.
 2. 2011 Elections in Turkey and the Radical Break in the Republican People’s Party: Outcomes of the Intra-Party Democratization / Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri ve Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki Radikal Değişim: Parti İçi Demokratikleşmenin Çıktıları - Forum of Sociology of the International Sociological Association (ISA) 01-04 Ağustos 2012 Buenos Aires - Argentina
 3. "Globalization/Pluralism/Competition Issues From Mutual Dependancy To Dependancy Paradigms: Fact Of Being Dependent And The State" A. Baran DURAL-Emre CON POLITICAL SCIENCE III POLITSCI ’15 / III. International Political Science Conference Proceedings December 11-12, 2015, İstanbul organized by DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center)
 4. Küreselleşme, Bölgeselleşme Olguları Ekseninde Yorumsamacı Bir Siyasal Çözümleme Girişimi, VI. Kaysem Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, Doç. Dr. A. Baran Dural ve Emre Con. Adıyaman, 26-27 Mayıs 2011
 5. Türkiye’de Katılım Sorunu ve Tabandan Tavana Demokrasi İnşasında Kentsel Siyasetin Rolü, VIII. Kaysem Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Sempozyumu, Doç. Dr. A. Baran Dural ve Öğr. Gör. Emre Con. Hatay 11-12 Mayıs 2013
Awards
Courses Tought
 1. Introduction to Business
 2. Globalization
 3. Contemporary Management Approaches
 4. Marketing Principles
 5. Turkish Taxation System
 6. Electronic Commerce
 7. Financial Investment Instruments
 8. History of Political Thought
 9. History of Western Thought
 10. Turkish Modernization
 11. History of Western Thought 2
Certificates
 1. Licence of individual Pension Intermediary, 10.08.2007, Pension Monitoring Center, İstanbul
Hobbies
 1. Literature
 2. Music