• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Tuğba AYDIN YILDIRIM
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon (370) 433 82 00 (Dahili: 5063)
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta tugbaaydin@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Halk Sağlığı Hemşireliği, Yaşlı Sağlığı
   
Ünvan ve Görevler
 1. 'Hemşire, Çaycuma Devlet Hastanesi, 2009-2010'
 
 1. 'Öğretim Görevlisi, Karabük Üniversitesi, 2010-'
Eğitim Lisans Hemşirelik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2008
  Yüksek Lisans Halk Sağlığı Hemşireliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010
  Doktora Hemşirelik, Gazi Üniversitesi, 2012-
 
Tezler Lisans -
  Yüksek Lisans Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Geleceğe Yönelik Beklentilerinin Öz-bakım Gücü Ve Yaşam Doyumuna Etkisi, Tez Danışmanı: Yrd Doç Dr Birsen Altay, 2010
 
Yayınlar  
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Andsoy I.I., Aydın T., Şahin A.O., Dinç S., Karabük İlindeki Bir Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Cerrahi Girişim Geçirme Sıklığı Ve Yaşam Kalitesine Etkisi, Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt:5, sayı:3, 30-35, 2012.
 2. ALTAY B., AYDIN T.,KEFELİ B., Samsun Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Sağlık Durumları ve Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi, Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, cilt:10, sayı:2, 23-33, 2011.
 3. ALTAY B., AYDIN T., Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi, Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2015;12 (1): 11-18, doi:10.5222/HEAD.2015.011
 4. Aydın-Yıldırım T., Altay B.'Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Geleceğe Yönelik Beklentilerinin Özbakım Gücü ve Yaşam Doyumuna Etkisi', Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016, 5(2), Sayfa:16-24
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. DIKER Z.,AYDIN T., The Reasons for Choosing the Job and Opinions About Its Future of Elderly Care Students, 2nd World Conference On Educational and Instructional Studies 07-09 November 2013 Antalya (Verbal Announcement)
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Tuğba AYDIN, Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Geleceğe Yönelik Beklentilerinin Öz Bakım Gücü Ve Yaşam Doyumuna Etkisi, 14. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 04-06 Ekim 2011,Trabzon (Sözlü Bildiri)
 2. Tuğba AYDIN, Tuğba Uzunçakmak, Gerontoloji Hemşireliği ve ANA (Amerikan Hemşireler Birliği) Yaşlı Bakım Uygulama Standartları, Geriatride Güncel Hemşirelik Yaklaşımları Sempozyumu, 17-19 Nisan 2014, Yozgat (Poster Bildiri)
 3. Tuğba AYDIN, Gülay YAZICI, Kritik Düşünme ve Hemşirelik, I. Karabük Hemşirelik Sempozyumu, 15 Mayıs 2015, Karabük (Poster Bildiri)
Üyelikler
 1. Türk Hemşireler Derneği
 2. Geriatri Hemşireliği Derneği
 3. İş Sağlığı Hemşireliği Derneği
 4. Halk Sağlığı Hemşireliği Derneği
Verilen Dersler
 1. Temel Gerontoloji
 2. Tıbbi Terminoloji
 3. Halk Sağlığı
 4. Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I-II
 5. Kişilerarası İlişkiler
 6. Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Yaşlılarda Rehabilitasyon
Sertifikalar, Kurslar
 1. Geriatri Hemşireliği Kursu, 18-19 Nisan 2014, Yozgat
 2. Aromaterapi Kursu, 26 Nisan 2014, Manisa