• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Nesrin ARSLAN
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon (370) 433 82 00 (Dahili: 5063)
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta nesrinarslan@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Psikoloji, Okul Sağlığı,Çocukluk Çağı Obezitesi, Çoçuk ve Spor, Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans 1- Gazi Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, 2008 2- Karabük Üniversitesi, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği, 2015 - devam ediyor
  Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı 2012
  Doktora İstanbul üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği 2017 - devam ediyor
 
Yayınlar  
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. 'Arslan N, Erol S., Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliği, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, ISSN:1307- 9557, 2014,16(3): 16-27.'
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. 1. ' Nesrin Arslan, Fatma Nevin Şişman, YAŞLANAN DÜNYADA AKTİF YAŞLANMA, Ines International Academic Research Congress, 3-5 Kasım 2016, Antalya '
 2. ' Ayşe Sezer, Nesrin Arslan, SİNSİ DÜŞMAN: ALZEHIMER, Ines International Academic Research Congress, 3-5 Kasım 2016, Antalya '
 3. ' Fatma Nevin Şişman, Nesrin Arslan, RUH SAĞLIĞINDA RİSKLİ GRUP: GÖÇ ETMİŞ BİREYLER IV.Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa '
 4. ‘ Serdar Ceyhun, Nedim Malkoç, Nesrin Arslan, PERSONNEL WORKING IN SPECIAL SPORT ENTERPRISES INVESTIGATION OF GENERAL CINISM LEVELS, International Center Of Social Sciences and Education Research, 8-10 Eylül 2017, Ankara ’
 5. ‘ Serdar Ceyhun, Nedim Malkoç, Nesrin Arslan, PERSONNEL WORKING IN SPECIAL SPORT ENTERPRISES INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL CINISM LEVELS, International Center Of Social Sciences and Education Research, 8-10 Eylül 2017, Ankara ’
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. 'Nesrin Arslan, Saime Erol, ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ İLE EBEVEYN YEMEK ZAMANI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 16. ulusal halk sağlığı kongresi, 27-31 Ekim 2013,Antalya'
Projeler
 1. Ebeveynlerin Yemek Zamanı Davranışları ile Çocukların Vücut Kitle İndeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Karabük Üniversitesi BAP tarafından desteklenen KBÜ-BAP-16/1-KP-186 no’lu proje, ( devam ediyor)
Verilen Dersler
 1. 'Drama, Psikoloji, Halk sağlığı, İlkyardım, rehberlik, Yaşlı Beslenmesi, Yara Bakımı'