• ENGLISH
  • key

    YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Nesrin ARSLAN
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon (370) 433 82 00 (Dahili: 5063)
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta nesrinarslan@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Psikoloji, Toplum Ruh Sağlığı, Sporcu Psikolojisi, Çocukluk Çağı Obezitesi, Çoçuk ve Spor, Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans 1- Gazi Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, 2008 2- Karabük Üniversitesi, Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Spor Yöneticiliği, 2015 - devam ediyor
  Yüksek Lisans Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı 2012
 
Yayınlar  
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
  1. 'Arslan N, Erol S., Ebeveyn Yemek Zamanı Davranışları Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliği, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, ISSN:1307- 9557, 2014,16(3): 16-27.'
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
  1. 1. ' Nesrin Arslan, Fatma Nevin Şişman, YAŞLANAN DÜNYADA AKTİF YAŞLANMA, Ines International Academic Research Congress, 3-5 Kasım 2016, Antalya '
  2. ' Ayşe Sezer, Nesrin Arslan, SİNSİ DÜŞMAN: ALZEHIMER, Ines International Academic Research Congress, 3-5 Kasım 2016, Antalya '
  3. ' Fatma Nevin Şişman, Nesrin Arslan, RUH SAĞLIĞINDA RİSKLİ GRUP: GÖÇ ETMİŞ BİREYLER IV.Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6-9 Kasım 2016, Manisa '
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
  1. 'Nesrin Arslan, Saime Erol, ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ İLE EBEVEYN YEMEK ZAMANI DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, 16. ulusal halk sağlığı kongresi, 27-31 Ekim 2013,Antalya'
Projeler
  1. Ebeveynlerin Yemek Zamanı Davranışları ile Çocukların Vücut Kitle İndeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Karabük Üniversitesi BAP tarafından desteklenen KBÜ-BAP-16/1-KP-186 no’lu proje, ( devam ediyor)
Verilen Dersler
  1. 'Drama, Psikoloji, Halk sağlığı, İlkyardım, rehberlik, Yaşlı Beslenmesi, Yara Bakımı'