• ENGLISH
  • key

    YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Ülkü Hayriye İNCİ
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon 444 04 78 (Dahili: 5515)
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta ulkuinci@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları kadına şiddet,mobbing, üniversite-kent bütünleşmesi, çocuk oyunları, yaşlılıkta gün algısı,toplumsal değişme ve göç algısı,
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Süleyman Demirel Üniversitesi (2004-2008) Sosyoloji, Anadolu Üniversitesi (2013-2016)
  Yüksek Lisans SOSYOLOJİ, Karabük Üniversitesi (2011-2013)
 
Yayınlar  
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
  1. Sağır, A.; İnci, Ü., “Facebook Grubunda Kadına Şiddet Haberlerinin Değerlendirme Biçimleri”,İtobiad, Cilt/Volume: 1, Sayı/Issume :3, 2012,s. 220-239.
  2. Sağır, A.; İnci, Ü., “ Emeklilik Sonrası Gün Algısı ve Sosyalleşme: Safranbolu Örneği”, 7. Ulusal Yaşlılık Kongresi,”Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma” , 23-25 Mayıs 2013, Karabük,s. 227-236.
  3. İnci, Ü.; Dikici, E.,“Yaşlılarda İntihar: Nedenleri ve Şekilleri”, 7. Ulusal Yaşlılık Kongresi,”Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma”, 23-25 Mayıs 2013, Karabük,s. 46-54.
  4. İnci, Ü., “Basında Yer Alan Namus Cinayetlerinin Sosyolojik Analizi”,Kutaksam, C. 2, No :3, 2013,s. 282- 296.
  5. .Sağır, A.; İnci, Ü., "Karabük'te Üniversite Algısı: Karabük Üniversitesi Örneği",İtobiad, Cilt/Volume: 2, Sayı/Issume :2, 2012,s. 49-81.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
  1. Sağır, A.; İnci, Ü., “ Çocuğun Dünyasına Çizgi Filmlerden Bakmak: Peppee ve Caillou Örneğine Sosyolojik Bir Bakış”, II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, 16-18 Kasım 2012, İstanbul.
Verilen Dersler
  1. Medya Okuryazarlığı, Mesleki Etik, Büro Yönetimi, Halkla İlişkiler ve İletişim,İstatistik, Girişimcilik ve İş kurma