• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Mevlüt Can KOÇAK
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta mevlutcankocak@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Siyasal İletişim, Seçmen Davranışları,Yeni Medya, İletişim Sosyolojisi, Avrupa Birliği, Kamuoyu Araştırmaları, İdeoloji
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans
  Doktora Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik (Tez aşamasında)
 
Tezler Yüksek Lisans Siyasal Bilgilenme Sürecinde Televizyonun Rolü ve Etkileri (Konya Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı, Tez Danışmanı: Prof.Dr. Şükrü Balcı (2011-2014)
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Koçak, Mevlüt Can.(2018). Siyasal Katılım Sürecinde Medyanın Kadınlar Üzerindeki Rolü ve Önemi, İletişim Çalışmaları Sakarya Üniversitesi, (Editörler) Aytekin İşman ve Aydın Ziya Özgür,s. 93-109.
 2. İnce,Mustafa & Koçak, Mevlüt Can (2018) The Place of Football in Sports Perception in Turkey, Müge Demir(ed.), Football in Turkey with All Aspects Vol.2,Globe Edit, pp. 60-85.
 3. Toprak. Ö, Koçak. M.C, Küçük. O(2019) Üniversite Öğrencilerinin Gözünde İnternet Haber Sitelerinin Güvenirliği, Zafer Özdemir ve Aysel Çetinkaya (Editörler), Dijital Çağda Habercilik, Der Yayınları.
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Koçak, Mevlüt Can (2017).The Role and Affect of Internet for Political Information:Sample of Erbakan and Selcuk Universities, Turkısh Studıes,Volume 12/23, p. 187-202,
 2. Koçak. M. C, Küçük. O, Toprak. Ö. (2019)Yaygın ve Yerel Gazetelere Güven Düzeyi:Konya Örneği, The Journal of Academic Social Science, Sayı:89,SS.395-406.
 3. İnce, Mustafa ve Koçak, Mevlüt Can(2018) Rus Savaş Uçağının Düşürülmesi İle İlgili Yayınlanan Haberlerde Söylem Ve İdeoloji, Journal of the Human and Social Sciences Researches, cilt:7, Sayı:3, sayfa 1970-1999.
 4. İnce ,Mustafa & Koçak, Mevlüt Can(2018).Social and Cultural Problems of Foreign Students Who Study at Universities in Turkey, Turkish Studies,Volume 13/10, p. 371-385.
 5. İnce, Mustafa & Koçak, Mevlüt can.(2018).The Use of TV in USA Precidency Elections as a Mass Media, Turkish Studies,Volume 13/13,p. 37-51.
 6. İnce, Mustafa ve Koçak, Mevlüt Can (2017). Smokıng Habıts of Personnel Workıng ın Publıc Instıtutıons , TurkıshStudıes, Volume 12/13, p. 335-356,
 7. İnce,Mustafa ve Koçak, Mevlüt Can.(2017)Gençlerin Avrupa Birliği’ne Bakışı Üzerine Bir Araştırma; Selçuk Üniversitesi Örneği,Turkish Studies,Volume 12/29,p. 309-334
 8. İnce, Mustafa ve Koçak, Mevlüt Can.(2017)HOW DID NATIONAL NEWSPAPERS (MEDIA) SEE 15 JULY?,Turkish Studies,Volume 12/35, p. 239-254.
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. İnce, Mustafa ve Koçak, Mevlüt Can.(2019).Using the Media as a Political Information Method, Karabük University Journal of Institute of Social Sciences, 9 (1), ss. 98-111
 2. İnce, Mustafa ve Koçak, Mevlüt Can.(2017).Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Necmettin Erbakan Üniversitesi Örneği, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,7 (2), 736-749
 3. İnce, Mustafa ve Koçak, Mevlüt Can.(2018). Sigara Bırakmada, Kitle İletişim Araçlarında Yer Alan Kamu Spotlarının Etkisi,Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1).
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Balcı, Şükrü & Koçak, Mevlüt C. (2017). The Relations between Social Media Usage and Life Satisfaction: A Survey on University Students. The First International Conference on New Trends in Communicaiton, İstanbul, 4-5 May 2017, 34-45.
 2. İnce, Mustafa ve Koçak, Mevlüt Can (2017)Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği'ne Bakışı Üzerine Bir Araştırma; Selçuk Üniversitesi Örneği,1st Internatıonal Congress on Socıal Scıences,18-24 September, 2017 Malaga/Spain
 3. İnce, Mustafa ve Koçak Mevlüt Can (2017) Gazeteler 15 Temmuz'u Nasıl Gördü? 1st Internatıonal Congress on Socıal Scıences, 18-24 September, 2017 Malaga/Spain
 4. İnce, Mustafa ve Koçak, Mevlüt Can (2018) Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Haber Alma Aracı Olarak Kullanımı Karabük Üniversitesi Örneği, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi(INCSOS), 23-25 Mart, Kudüs
 5. İnce, Mustafa & Koçak, Mevlüt Can.(2018).Using Media as a Political International Method. International Symposium on Human and Social Sciences, 07-10 April 2018, Antalya
Yazılım Bilgisi
 1. SPSS Statistics
Sertifikalar, Kurslar
 1. SPSS(Veri Analizi)
 2. Radyo programcılığı eğitim sertifikası
 3. Girişimcilik ve Liderlik(E.T Eğitişim Kariyer Enstitüsü)
 4. Avrupa Birliği ve Ekonomi
 5. Innovatıon & Creatıvıty
 6. Marketing Communication (E.T Eğitişim Kariyer Enstitüsü)
 7. Kariyerini Keşfet (23-25 Aralık 2009)