• ENGLISH
  • key

    YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

Formlar
Disiplin Soruşturması İtiraz Formu
Fazla AKTS Talep Dilekçesi
Katkı Payı İade Talep Formu
Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi
Muafiyet Talep Dilekçesi
Sınav Sonucuna İtiraz Talebi Dilekçesi
Sınav Yoklama Çizelgesi
Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi
Telafi Sınavı (Sadece Ara Sınav) Talep Dilekçesi
Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge Talebi
Yatay Geçişe Engeli Olmadığına Dair Belge Talebi
%10'a Girdiğine Dair Belge Talep Dilekçesi
Kopya Tutanağı