• ENGLISH
  • key

    YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

Misyon

Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten arastirmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.