e-Yoklama sistemi ve devamsızlık hakkında
2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğrenci yoklamalarının elektronik yoklama sisteminden (e-yoklama) alınması ve öğrenci otomasyon sistemine veri girişlerinin düzenli olarak yapılması önem arz etmektedir.

E-yoklama sisteminde dersi veren öğretim elemanı, dersi işlendiği gün içerisinde e-yoklama ile ilgili gördüğü/tespit ettiği eksiklik ya da hata ile ilgili düzeltmeleri kendisi yapabilir. Dolayısı ile derste problem yaşayan öğrenciler aynı gün içerisinde dersin hocasına bu durumu iletmelidir.

Bunun dışındaki düzeltmeler, dersin öğretim elemanına ve bölüm sekreterliğine bildirilmelidir. Bu düzeltmeler öğretim elemanının talebi ve dilekçesi ile dersin yapıldığı haftada tamamlanmalıdır. Sonraki haftaya veya dönem sonuna hiçbir nedenle bırakılmamalıdır. E-yoklama ile ilgili haftası geçmiş olan herhangi bir düzenleme yapılmayacaktır.

Derslere devam öğrencilerin sorumluluğunda olup eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine uygun şekilde devamsızlıklar takip edilmektedir.

Devamsızlık konusunda yaşanabilecek teknik sorunlar dersin ilgili haftasında düzeltilmediği takdirde sonradan gelecek düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır.