Depremzede öğrencilerin KATKI PAYI İADESİ hakkında
03.03.2023  tarih  ve  32121  sayılı  Resmi  Gazetede  yayınlanan  Olağanüstü Hal Kapsamında Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin 129 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında,

1) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi ile sınırlı olarak;
a. Ailesi veya kendisi olağanüstü hal ilan edilen illerde ikamet eden ve bir Devlet yükseköğretim      kurumunda eğitimine devam eden öğrenciler,
b. Olağanüstü hal ilan edilen illerdeki Devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler,
c. Olağanüstü  hal  ilan  edilen  illerde  ikamet  eden  ve  bu  illerdeki  Devlet  yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurtdışından kabul edilmiş öğrenciler,katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutulmuştur.

2) Örgün, açık ve uzaktan öğretim programlarına kayıtlı;
a. Önlisans, lisans  ve lisansüstü  eğitim  gören  birinci  öğretim  öğrencileri ilgili  programın  2547 sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  46/ç  maddesindeki  süreler  içerisinde  katkı  payı  ödemediklerinden, programın süresinde mezun olamayan öğrenciler katkı payı,
b. Önlisans,  lisans  ve  lisansüstü  (tezli/tezsiz)  eğitim  gören  ikinci  öğretim  öğrencileri  öğrenim ücreti,
c. Olağanüstü hal bölgesinde ikamet eden ve bu bölgedeki Devlet üniversitelerinde eğitimlerine devam eden yurt dışından kabul edilmiş öğrenciler ödemeleri gereken öğrenim ücretini, ödemeyecektir.
3) Tahsil edilmiş 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilecektir.