2023-2024 Yaz okulunda birimimizde ve dış birimlerde açılacak dersler hk.
2023-2024 yaz okulunda birimimizde açılacak ve üniversitemizin diğer birimlerinde açılıp birimimiz derslerine eşdeğer yapılan dersler tabloda yer almaktadır.

Yaz okulu ile ilgili olarak üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının duyurusuna da buradan ulaşabilirsiniz.