Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin ek sınavları hk.
Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerimiz için yapılacak olan Ek Sınavlar ile ilgili duyuru https://oidb.karabuk.edu.tr/icerikGoster.aspx?K=D&id=7341&BA=index.aspx adresinde yayınlanmıştır.

Sınava girmek isteyen öğrencilerimiz duyurudaki şekliyle başvurularını yaptıktan sonra sınava gireceği dersin öğretim elemanı ile iletişime geçeceklerdir.

Sınav tarih ve saati ilgili derslerin öğretim elemanları tarafından belirlenecektir.

Sınav tarihleri ile ilgili olarak ayrıca bir takvim yayınlanmayacaktır.