Meslek Yüksekokulumuzdan Yeni Uluslararası Proje Başarısı…
Meslek Yüksekokulumuzun hazırladığı AB projesi, KA226 Dijital Eğitime Hazırlık İçin Ortaklıklar kapsamında kabul edilen 8 proje arasında yer aldı. Proje Başlığı "Digitizing Architectural Restoration Education Through Virtual Reality (Mimari Restorasyon Eğitimini Sanal Gerçeklikle Dijitalleştirmek)" olan projede, Restorasyon ve Mimari alandaki derslerin sanal ortamda sanki normal sınıf ortamında yapılıyormuşçasına sanal gerçeklik araçları işlenmesi planlanmaktadır. Proje sayesinde üniversitemiz, ülkemizdeki onlarca üniversitenin arasında sıyrılarak, İstanbul, Boğaziçi, Hacettepe, Akdeniz, Marmara, Yıldız Teknik Üniversiteleri’nden projelerin kabul edildiği listede yer almayı başardı.

Safranbolu MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin ORTAKCI’nın hazırladığı projede, idari işlemlerden Müdür Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Ömer DULKADİR, sanal gerçeklik uygulamalarının geliştirilmesinden Dr. Öğr. Üyesi Kasım ÖZACAR ve mimari tasarımların geliştirilmesinden Öğr. Gör. Yavuz ERBİL sorumlu olacaktır. Safranbolu MYO’daki öğretim elemanları ve öğrencilerin de katılacağı projenin bütçesi 131.750 Euro’dur. İngiltere’den Stanfordshire ve İtalya’dan Salento Üniversitelerinin de ortak olarak yer alacağı projede, eğitimde kullanılacak dijital yöntemlere yeni yaklaşımlar getirmek ve proje sonucunda mimari alandaki derslerde kullanılmak üzere sanal gerçeklik uygulamaları geliştirmek hedeflenmektedir. Aynı zamanda geliştirilen dijital uygulamalar tarihi şehrimizin restorasyon çalışmalarına ışık tutması ve turistik tanıtıma katkı sağlanması da hedeflenmektedir.