Bilgisayar Teknolojileri Programı
Program Hakkında

Bilgisayar Teknolojisi programında normal öğretim sınıfına öğrenci alınmaktadır.

Bilgi ve iletişim teknolojileri çağımızın vazgeçilmez ihtiyaçları olarak yaşamın hemen her alanında etkin olarak kullanılmaktadır. Buna paralel olarak bilgisayar teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilgisayar teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için özel planlamalar yapılmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar teknolojileri alanında bilgi sahibi bireylerin yetiştirilmesi ve istihdam edilmeleri önemli bir konudur. Programımızın amacı; ihtiyaç duyulan bu alanda, bilgisayar konusunda yeterli bilgi ve birikime sahip, gelişmeleri takip edebilen, nitelikli, çalışkan elemanlar yetiştirmek ve bilişim sektörüne kazandırmaktır.

İmkanlar ve Çalışmalar

Dersler öğrencilere bilgisayar laboratuarlarında, uygulama imkânları ve Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu kütüphanesinde mevcut bulunan kitaplarla beraber öğrenme ortamı sağlamaktadır.Bu program öğrencilere bireysel öğrenme, internet teknolojileri ve takım çalışmaları örneklerinde olduğu gibi ilave öğrenme ve öğretme metotları sunacaktır.

Ünvan ve İstihdam

Bilgisayar Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri” unvanı ile çeşitli teknoloji hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Bilgisayar Programcılığı ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.