İşletme Yönetimi Programı
Program Hakkında

İşletme Yönetimi Programı Safranbolu Meslek Yüksekokulu’nun en eski ve köklü programlarından birisidir. Programda görev alan öğretim elemanlarının gerek akademik bilgi birikimleri gerekse de özel sektör tecrübeleri, öğrencilerimizin çok yönlü ve problem çözme yeteneklerine sahip olmuş bir şekilde yetiştirilmelerine olanak sağlamaktadır. Küreselleşen dünyanın etkileri ve gerekleri göz önünde bulundurulduğunda; boyutuna bakılmaksızın her türlü işletmenin, günümüz koşullarında hızlı düşünebilen, doğru kararlar alabilen ve uygulayabilen personel(lere) ihtiyaç duyduğu aşikârdır. Üniversitemiz ve Yüksekokulumuz ilkeleri doğrultusunda; her zaman için çalışkan, insani ve ahlaki değerleri her şeyin üstünde tutan, çalıştığı kurum/kuruluşa ve ülkemize en büyük faydayı sağlamayı kendine görev edinmiş bireyler yetiştirmek İşletme Yönetimi Programı’nın temel hedefleri arasında yer almaktadır.

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

İşletme Yönetimi Programı rekabetin en üst safhaya ulaşmış olduğu günümüz dünyasında gerek Karabük İl’inde gerekse ülkemiz çapında büyük ve de temel bir önem arz etmektedir.

Türkiye’nin ilk entegre demir çelik fabrikası olan Kardemir’in Karabük İli sınırları içinde yer alması, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayısının çokluğu, bunlarla birlikte Karabük’ün gelişmekte ve büyümekte olan bir il olma özelliği göstermesi sebebiyle il ve bölge genelinde kalifiye eleman ihtiyacı süreklilik arz etmektedir.

Ülkenin dört bir yanından ve hatta yabancı ülkelerden misafir ettiğimiz öğrencilerimiz; temel ilkelerimiz ışığında, mezun olmaları ile hem yurtta hem de tüm dünyada edinmiş oldukları bilgileri sektöre uyarlama/uygulayabilme yeteneklerine sahip bir şekilde iş hayatındaki yerlerini alacaklardır.

Programın Amacı

İşletme Yönetimi Programı’nın temel amacı; küçük ve orta ölçekli ve hatta büyük işletmelerin orta düzey yönetici ve kalifiye ara eleman ihtiyaçlarını günün değişen şartlarına, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda; bir taraftan yeni bir işletmenin doğuş aşamalarını kapsayan diğer taraftan da halihazırda faaliyetlerini sürdüren işletmelerde çalışanların daha yenilikçi ve yaratıcı olmalarını sağlamaya uygun bir öğretim planı dahilinde öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

İmkanlar ve Çalışmalar

İşletme Yönetimi Programı’nda öğrenciler, günümüz iş dünyasının gerektirdiği hemen hemen tüm bilgileri teorik ve pratik olarak edinmektedirler.

Muhasebe alanında kullanılan güncel tüm programları ve gerekli olan tüm bilgisayar programlarını bilgisayar laboratuvarlarımızda uygulamalı olarak tecrübe etmekte; işletmenin karşılaşabileceği hukuki sorunlara ilişkin izlenmesi gereken yolları ve tüm hukuki prosedürleri ilgili hukuk dersleri sayesinde öğrenmekte; ekonomik değişme ve gelişmeleri tahlil edebilmelerini sağlayan ekonomi ve finans yönetimi derslerini görmekte; pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, işletme yönetimi gibi temel alanlarında karar verebilme yetilerini geliştirecek dersler de yine mevcut öğretim planı dahilinde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimiz 30 işgününü kapsayan zorunlu staj uygulaması ile, teorik olarak edindikleri bilgileri pratikte de tahlil etme ve kullanabilme imkânına sahiptirler.

Tüm bunların yanında, öğretim planında yer alan “Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi” dersini başarı ile bitirmeleri halinde, Üniversitemiz ve KOSGEB arasında imzalanmış olan protokol gereği “KOSGEB Girişimcilik Sertifikası”na da sahip olabilmektedirler.

Ünvan ve İstihdam

İşletme Yönetimi Programı’nı başarı ile tamamlayan öğrenciler “İşletme Yönetimi Önlisans Derecesi” ve “Meslek Elemanı Unvanı” almaya hak kazanırlar.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçis Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme-İktisat, Sağlık Kurumları, İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslar arası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim, Sistemleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

İşletme Yönetimi Programı mezunları özel sektördeki tüm işyerlerinde ve kamu kurum/kuruluşlarında görev alabilirler. Kamu kurum/kuruluşlarına atanabilmek için KPSS’den yeterli puan almış olma şartı aranırken, özel sektör için KPSS zorunluluğu bulunmamaktadır.

İşletme Yönetimi Programı mezunlarının istihdam edildiği başlıca alanlara aşağıdakiler örnek gösterilebilir:

  • Devlet bankaları veya özel bankalar
  • Her türlü özel şirket
  • Sivil toplum kuruluşları
  • Serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik büroları
  • Büyük ve küçük işletmelerin finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler departmanları
  • Vergi daireleri
  • Yatırım ve finans kuruluşları