Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı
Program Hakkında

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programında normal öğretim ve ikinci öğretim sınıflarına öğrenci alınmaktadır. 2008-2009 eğitim yılına kadar "Muhasebe Programı" olarak öğrenci alınan programda, 2009 yılında yapılan değişiklikle 2009-2010 eğitim yılından itibaren "Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı" olarak öğrenci kabul edilmektedir.

İki yıllık önlisans eğitim programı kapsamında muhasebe alanında gerekli bilgi birikimi ve uygulama becerisine sahip nitelikli meslek elemanı yetiştirmektir.

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

Bu programda muhasebe, hukuk ve vergi dersleri kapsamlı bir şekilde verilerek, hukuki ve mali konularda güçlü bir alt yapı sağlanmakta ve sektörde kullanılan muhasebe paket programları tamamen uygulamalı olarak verilmektedir.

İmkanlar ve Çalışmalar

Bu programda öğrenciler bilgisayar tekniklerini, ileri düzeyde idari ve mali konuları içeren muhasebe uygulamalarını teorik ve uygulamalı olarak görmekte, Muhasebeve vergi alanındaki temel ilke ve kavramlara hakim, Muhasebe paket programlarını rahatlıkla kullanabilen, Hukuki sorumluluklarını bilen meslek elemanı olarak yetişmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz muhasebe alanında deneyim kazanmak için birinci yılın sonunda 45 günlük staj yapmaktadır.

Bu programda muhasebe, hukuk, işletme, yönetim-organizasyon, insan kaynakları yönetimi ve vergi dersleri kapsamlı bir şekilde verilerek, hukuki ve mali konularda güçlü bir alt yapı sağlanmakta ve sektörde kullanılan muhasebe paket programları da dahil bilgisayar teknolojisinin kullanımı becerisi uygulamalı olarak verilmektedir.

Ünvan ve İstihdam

Bu programdan mezun olan öğrenciler önlisans diploması ve meslek elemanı ünvanı almaktadır.Meslek yasasına tabi bürolarda, kurumların idari ve mali işler departmanlarında çalışabilmektedirler.Ayrıca yasal şartları yerine getirmeli halinde bağımsız serbest muhasebeci ve mali müşavir olabilme imkanları vardır.İki yıllık öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı ile dört yıllık fakültelere veya herhangi bir sınava tabi olmaksızın Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine 3. sınıftan başlamak üzere geçiş yapabilmektedir.