Yönetim Kurulu
Fatma ERTEN
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERTEN
Yüksekokul Müdürü
Selahattin ALTAN
Öğr. Gör. Selahattin ALTAN
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Emre CON
Öğr. Gör. Emre CON
Yüksekokul Müdür Yardımcısı