Yönetim Kurulu
Fatma ERTEN
Dr.Öğr.Üyesi Fatma ERTEN
Yüksekokul Müdürü
Selahattin ALTAN
Öğr.Gör. Selahattin ALTAN
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
Emre CON
Öğr.Gör. Emre CON
Yüksekokul Müdür Yardımcısı