Çocuk Gelişimi Programı
Program Hakkında

Erken çocukluk dönemi olarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi, çocukların öğrenmesinin en yoğun olduğu, zihinsel yeteneklerinin ve temel alışkanlıklarının en hızlı geliştiği ve biçimlendiği bir dönemdir. Bu dönemde kazanılan davranışlar tüm yaşamı olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. Bugünün küçükleri yarının büyükleri olan çocukların davranışlarının istendik gerçekleşebilmesi için sağlık, bakım, eğitim ve diğer gereksinimlerinin zamanında karşılanması sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri ve yaşadıkları toplumun refahına ve mutluluğuna katkıda bulunmaları açısından önemlidir. 0-6 yaş arası normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların tüm gelişimini destekleyici, ailenin ve toplumun ihtiyaç duyduğu nitelikli meslek elemanı ihtiyacını karşılamak amacı ile kurulmuş bir ön lisans programıdır.

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

Bölgemiz, yaşanabilirlik, yenilikçilik, hizmetlere erişilebilirlik, üretim potansiyeli, ticaret ve eğitim açısından tercih edilen bir bölgedir. Annelerin çalışma hayatına aktif olarak yer almaları okul öncesi eğitimine ve bu alanda hizmet veren eğitim kurumlarına olan talebi arttırmıştır. Bu bağlamda programımız, hem bölgemizde hem de ülkemizde çalışan ebeveylerin taleplerine cevap verecek kurumlara, hem de çocuklarımızın bakım, sağlık ve eğitimlerini karşılayacak nitelikli ara elemanlar yetiştirmesi açısından önem arz etmektedir.

Programın Amacı

0-6 yaş normal gereksinim gösteren ya da özel gereksnimli olan çocukların zihinsel yeteneklerini ve temel alışkanlıklarını geliştiren, çocukların sağlık, bakım, eğitim ve diğer gereksinimlerini karşılayabilecek sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip “asistan öğretmenler” yetiştirmektir.

İmkanlar ve Çalışmalar

Çocuk Gelişimi Programı, 1.Öğretim, 2. Öğretim ve Uzaktan Öğretim programlarına öğrenci almaktadır. 1.Öğretim, 80, 2.Öğretim, 80, Uzaktan Öğretim, 120 öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Dersler öğrencilere teorik, uygulamalı, senkron ve asenkron olarak okulumuz dersliklerinde, üniversitemiz uygulama alanı olan “Demir Çocuk Anaokulu” nda, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı anaokulu ve anasınıflarında verilmektedir.

Bu program öğrencilerimize bireysel öğrenme, internet teknolojileri ve takım çalışmaları örneklerinde olduğu gibi ilave öğrenme ve öğretme metotları sunmaktadır.

Ünvan ve İstihdam

Program öğrencileri, iki yıl aldıkları eğitim süresince teorik ve pratik bilgi ve beceri kazanarak Ön Lisans Diploması ve Çocuk Gelişimi Meslek Elamanı ünvanını alırlar. Mezunlarımız, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında çocuk kliniklerinde, otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde çalışırlar. Ayrıca ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Sosyal Hizmet lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Uzaktan Eğitim Hakkında

Çocuk Gelişimi Programı Uzaktan Öğretim programı, birbirinden uzakta bulunan eğitici ve öğrencinin bilgisayar üzerinden senkron ve asenkron iletişim kurması esasına dayanmaktadır. Ders programları her dönem başında hazırlanıp yüksekokulumuz internet sayfasında yayınlanmaktadır. Dersler 17:10’da başlamakta ve eğitici ve öğrencinin programda belirtilen saatte bilgisayar üzerinden karşılıklı iletişimi ile canlı olarak işlenmektedir. İl dışından gelen öğrencilerimizin mağdur olmasını engellemek için öğretimin mümkün olduğunca uzaktan eğitim sistemi ile yapılması planlanmıştır. Ancak ÖSYM kılavuzunda yer alan Teknik bilgi, beceri ve uygulama gerektiren mesleki derslerde en az %30 uygulamalı yüzyüze eğitim yapılır. Detaylı bilgi YO/fakültenin web sitesinden öğrenilebilir ibaresi yer almaktadır. Yine aynı kılavuzun başka bir maddesinde de “Bu programa alınacak öğrencilerin internete erişimli bir kişisel bilgisayarı kullanma olanağına sahip olmaları gerekir. Bu programa alınacak öğrencilere örgün ve uzaktan eğitim olmak üzere karma eğitim verilecektir. Karma öğretim yapılacak derslerin 1/3'ü haftada en az iki gün veya üniversitenin belirleyeceği tarihlerde kampüste yapılır. Bu programın, ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavlarının uygulanması ile ilgili ayrıntılı bilgi üniversiteden edinilmelidir” denilmektedir. Bu maddeler doğrultusunda yüksekokulumuzda yüz yüze eğitim takvimi her yarıyıl dersler başlamadan önce belirlenmekte ve yüz yüze eğitim dersleri dönemin son iki haftasında Safranbolu Meslek Yüksekokulu binasında yapılmaktadır. Yüksekokulumuz Çocuk Gelişimi Uzaktan Öğretim programlarında okuyan öğrencilerimiz mezun olduklarında diplomalarında “uzaktan öğretim” ibaresi yer alacaktır.