İç Kontrol
Organizasyon Şeması
Görev Tanımları
Yetki Devri
Hassas Görev Formu
Staj İşlemleri

Evrak Kayıt

Gelen Evrak Kayıt İşlemleri

Muhasebe

Ek Ders İşlemleri
Maaş Ödeme İşlemleri
Ödenek Talebi İşlemleri
Yersiz ve Fazla Ödeme İşlemleri
Yıl Sonu İşlemleri
Yolluk Ödeme İşlemleri

Öğrenci İşleri

Ders Açma ve Danışman Atama İşlemleri
Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri
Yatay ve Dikey Geçiş İşlemleri
Not Değişiklik İşlemleri
Mazeret Sınavı İşlemleri
Tek Ders Sınavı İşlemleri
Yaz Okulu İşlemleri
Disiplin İşlemleri
Öğrenci Temsilci Seçim İşlemleri
Zorunlu Staj Yapan Öğrencilerin İşlemleri
Mezuniyet İşlemleri
Burs İşlemleri
Özel Öğrenci İşlemleri
Kısmi Zamanlı Çalışacak Öğrenci Belirleme İşlemleri

Personel

39. Madde GÖrevlendirmeleri
Ders Görevlendirme İşlemleri
Dr. Öğr. Üyesi Alım İşlemleri
Dr. Öğr. Üyesi Süre Uzatma İşlemleri
Görevden Ayrılma İşlemleri
Göreve Başlama İşlemleri
İzin (Mazeret)
İzin (Sağlık)
İzin (Evlilik,Doğum,Ölüm)
İzin (Yıllık)
İzin (Yurtdışı)
Öğr. Gör. Görev Süresi Uzatma İşlemleri

Formlar

Disiplin Soruşturması İtiraz Formu
Fazla AKTS Talep Dilekçesi
Katkı Payı İade Talep Formu
Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi
Muafiyet Talep Dilekçesi
Sınav Sonucuna İtiraz Talebi Dilekçesi
Sınav Yoklama çizelgesi
Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi
Telafi Sınavı (Sadece Ara Sınav) Talep Dilekçesi
Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Belge Talebi
Yatay Geçişe Engeli Olmadığına Dair Belge Talebi
%10'a Girdiğine Dair Belge Talep Dilekçesi
Kopya Tutanağı