Staj İşlemleri

STAJ İŞLEM BASAMAKLARI
 

1. Staj Başvuru Formu ilgili öğretim elemanının görüşü alındıktan sonra doldurularak staj yapılacak işyerine başvuru yapılacaktır.  Form e-imzalı olduğundan ıslak imzaya gerek yoktur. Staj Başvuru Formu, staj yapılacak işyerindeki yetkili kişi tarafından imza ve kaşe/mühür ile onaylanacaktır. Form OBS de bulunan Staj Başvuru butonundan yüklenecektir. Başvurusu onaylanan öğrenciler evrakın aslını Staj Dosyasına koyacaktır.

 

2. Staj başlamadan bir hafta önce E-Devlet üzerinden “SGK İşe Giriş Bildirgenizi” alabilirsiniz. Staj başvuru formunu OBS’ye yüklemeyen ve başvurusu onaylanmayan öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine giriş kayıtları yapılamayacağı için uygulamalı eğitim (uygulamalı ders, zorunlu staj, işletmede mesleki eğitim ya da isteğe bağlı staj) talepleri reddedilir.

 

3. Öğrenciler staja başlamadan önce Staj Defterini ve Staj Komisyonu Değerlendirme Formu'nu basıp spiral cilt ile ciltleyip belirtilen tarihler arasında işyerinde stajlarını yapacaklardır.

 

4. Staj defteri öğrenci tarafından yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.

 

5. Staj bittikten sonra İşyeri Staj Değerlendirme Formu işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra kapalı zarf içerisine konulmalıdır.

 

6. Torba Zarfın üzerine Staj Evrakları Teslim Formu yapıştırıldıktan sonra içerisine Staj Başvuru Formu, Staj Defteri, İşyeri Staj Değerlendirme Formu (Kapalı Mektup Zarfı İçerisinde), Staj Komisyonu Değerlendirme Formu belirtilen tarihe kadar Stajı değerlendirecek öğretim elemanına elden teslim edilmelidir. KARGO FİRMALARI VB. SEBEPLERDEN DOLAYI DOĞABİLECEK MADURİYETLERDEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLU DEĞİLDİR.
 
7. Stajını bitiren öğrencilerin staj dosyaları staj komisyonu tarafından incelenecek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.
 
8. Uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ödenecek ücretler hakkında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm uygulanır. Uygulamalı eğitimin yapıldığı işletme ve Üniversite, uygulamalı eğitim yapan öğrenciye ücret vermekle yükümlü değildir. Ancak 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmeler kendi mevzuatları izin verdiği takdirde öğrenciye ücret ödeyebilir.
 
9. Staj ücreti alındığı takdirde Staj Dosyası ilgili öğretim elemanına teslim edilirken Staj Ücret Taahhütnamesi ve öğrenciye ücret ödendiğine dair banka dekontunun aslı öğrenci işleri birimine teslim edilecektir. Dekont göndermeyen işyerlerine ödeme yapılmayacaktır.

 
Dekontun “Açıklama” bölümüne “Staj Ücret Ödemesi” yazması ZORUNLUDUR.
 
 
 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI UYGULAMALI EĞİTİMLER ÇERÇEVE YÖNERGESİNDEKİ STAJ MUAFİYETİ
Uygulamalı Eğitim Denkliği
MADDE 27 -(1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görürken fakülte ya da yüksekokul bölümlerinden birine kayıt yaptıran öğrencilerin, geldikleri yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları uygulamalı eğitimin geçerliliği ve ilgili derslerden muafiyet durumları bölüm uygulamalı eğitimler komisyonunun görüşü alınarak bölüm intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve bölüm kurulunun uygun görmesi halinde fakülte/yüksekokul kurulunda görüşülerek
karara bağlanır.
(2) Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla önceki öğrenmelerin zorunlu staj veya işletmede mesleki eğitim kapsamında tanınması için başvuruda bulunabilir. İlgili bölüm intibak komisyonu söz konusu başvuruları inceleyerek bölüm uygulamalı eğitimler komisyonunun görüşü doğrultusunda karar verir. Bölüm intibak komisyonunun hakkında olumlu karar verdiği öğrenciler için bu yönergenin ilgili hükümleri doğrultusunda sadece ölçme ve değerlendirme işlemleri yürütülür.
 
STAJ EVRAKLARI İNDİRME BAĞLANTILARI
Staj Başvuru Formu (Form 423)
Staj Defteri (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı hariç)
Staj Defteri (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı için)
İşyeri Staj Değerlendirme Formu (Form 424)
Staj Komisyonu Değerlendirme Formu
Staj Evrakları Teslim Formu (Form 461)
Staj Ücret Taahhütnamesi
Staj Sözleşmesi

Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönergesi
 

2023 – 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ (DÖNEM İÇİ) STAJ TAKVİMİ
(Cumartesi - Pazar ve Resmi Tatiller Hariç Olmak Üzere Haftada 5 (Beş) Gün)

5.dönem öğrencileri ile 2.sınıf 2.öğretim öğrencileri bahar dönemi (dönem içi) stajına başvuruda bulunabilir.
 
OBS üzerinden staj müracaat tarihleri 4 Mart Pazartesi - 22 Mart Cuma
Staj başlangıç ve bitiş tarihleri 15 Nisan Pazartesi – 28 Mayıs Salı
Staj evraklarını staj dersi öğretim elemanına elden teslim başlangıç ve bitiş tarihleri 29 Mayıs Çarşamba - 7 Haziran Cuma
 
STAJ İŞLEMLERİ İÇİN YUKARIDAKİ TAKVİM DIŞINDA İŞLEM YAPILMAYACAKTIR!


 

2023 – 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ (DÖNEM İÇİ) STAJ TAKVİMİ
(Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Programı Öğrencileri Pazar Hariç Olmak Üzere Haftada 6 (Altı) Gün)

5.dönem öğrencileri ile 2.sınıf 2.öğretim öğrencileri bahar dönemi (dönem içi) stajına başvuruda bulunabilir.
 
OBS üzerinden staj müracaat tarihleri 4 Mart Pazartesi - 22 Mart Cuma
Staj başlangıç ve bitiş tarihleri 15 Nisan Pazartesi – 18 Mayıs Cumartesi
Staj evraklarını staj dersi öğretim elemanına elden teslim başlangıç ve bitiş tarihleri 29 Mayıs Çarşamba - 7 Haziran Cuma
 
STAJ İŞLEMLERİ İÇİN YUKARIDAKİ TAKVİM DIŞINDA İŞLEM YAPILMAYACAKTIR!


 

2023 – 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ
(Cumartesi - Pazar ve Resmi Tatiller Hariç Olmak Üzere Haftada 5 (Beş) Gün)
 
OBS üzerinden staj müracaat tarihleri 20 Mayıs Pazartesi - 7 Haziran Cuma
Staj başlangıç ve bitiş tarihleri 1 Temmuz Pazartesi – 12 Ağustos Pazartesi
Staj evraklarını staj dersi öğretim elemanına elden teslim başlangıç ve bitiş tarihleri 13 Ağustos Salı  – 23 Ağustos Cuma
 
STAJ İŞLEMLERİ İÇİN YUKARIDAKİ TAKVİM DIŞINDA İŞLEM YAPILMAYACAKTIR!


 

2023 – 2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ STAJ TAKVİMİ
(Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Programı Öğrencileri Pazar Hariç Olmak Üzere Haftada 6 (Altı) Gün)
 
OBS üzerinden staj müracaat tarihleri 20 Mayıs Pazartesi - 7 Haziran Cuma
Staj başlangıç ve bitiş tarihleri 1 Temmuz Pazartesi – 3 Ağustos Cumartesi
Staj evraklarını staj dersi öğretim elemanına elden teslim başlangıç ve bitiş tarihleri 13 Ağustos Salı  – 23 Ağustos Cuma
 
STAJ İŞLEMLERİ İÇİN YUKARIDAKİ TAKVİM DIŞINDA İŞLEM YAPILMAYACAKTIR!