Staj İşlemleri

STAJ İŞLEM BASAMAKLARI
 

1. Staj Başvuru Formu ilgili öğretim elemanının görüşü alındıktan sonra doldurularak staj yapılacak işyerine başvuru yapılacaktır.  Form e-imzalı olduğundan ıslak imzaya gerek yoktur. Staj Başvuru Formu, staj yapılacak işyerindeki yetkili kişi tarafından imza ve kaşe/mühür ile onaylanacaktır. Form OBS de bulunan Staj Başvuru butonundan yüklenecektir. Başvurusu onaylanan öğrenciler evrakın aslını Staj Dosyasına koyacaktır.

 

2. Staj başlamadan bir hafta önce E-Devlet üzerinden “SGK İşe Giriş Bildirgenizi” alabilirsiniz. Staj başvuru formunu OBS’ye yüklemeyen ve başvurusu onaylanmayan öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine giriş kayıtları yapılamayacağı için uygulamalı eğitim (uygulamalı ders, zorunlu staj, işletmede mesleki eğitim ya da isteğe bağlı staj) talepleri reddedilir.

 

3. Öğrenciler staja başlamadan önce Staj Defterini ve Staj Komisyonu Değerlendirme Formu'nu basıp spiral cilt ile ciltleyip belirtilen tarihler arasında işyerinde stajlarını yapacaklardır.

 

4. Staj defteri öğrenci tarafından yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.

 

5. Staj bittikten sonra İşyeri Staj Değerlendirme Formu işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylandıktan sonra kapalı zarf içerisine konulmalıdır.

 

6. Torba Zarfın üzerine Staj Evrakları Teslim Formu yapıştırıldıktan sonra içerisine Staj Başvuru Formu, Staj Defteri, İşyeri Staj Değerlendirme Formu (Kapalı Mektup Zarfı İçerisinde), Staj Komisyonu Değerlendirme Formu belirtilen tarihe kadar Stajı değerlendirecek öğretim elemanına elden teslim edilmelidir. KARGO FİRMALARI VB. SEBEPLERDEN DOLAYI DOĞABİLECEK MADURİYETLERDEN MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SORUMLU DEĞİLDİR.
 
7. Stajını bitiren öğrencilerin staj dosyaları staj komisyonu tarafından incelenecek, gerekli görülen öğrenciler mülakata veya uygulamaya alınacaktır.
 
8. Uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ödenecek ücretler hakkında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm uygulanır. Uygulamalı eğitimin yapıldığı işletme ve Üniversite, uygulamalı eğitim yapan öğrenciye ücret vermekle yükümlü değildir. Ancak 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında işletmeler kendi mevzuatları izin verdiği takdirde öğrenciye ücret ödeyebilir.
 
9. Staj ücreti alındığı takdirde Staj Dosyası ilgili öğretim elemanına teslim edilirken Staj Ücret Taahhütnamesi ve öğrenciye ücret ödendiğine dair banka dekontunun aslı öğrenci işleri birimine teslim edilecektir. Dekont göndermeyen işyerlerine ödeme yapılmayacaktır.

 
Dekontun “Açıklama” bölümüne “Staj Ücret Ödemesi” yazması ZORUNLUDUR.
 
 
 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI UYGULAMALI EĞİTİMLER ÇERÇEVE YÖNERGESİNDEKİ STAJ MUAFİYETİ
Uygulamalı Eğitim Denkliği
MADDE 27 -(1) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görürken fakülte ya da yüksekokul bölümlerinden birine kayıt yaptıran öğrencilerin, geldikleri yükseköğretim kurumunda başarmış oldukları uygulamalı eğitimin geçerliliği ve ilgili derslerden muafiyet durumları bölüm uygulamalı eğitimler komisyonunun görüşü alınarak bölüm intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve bölüm kurulunun uygun görmesi halinde fakülte/yüksekokul kurulunda görüşülerek
karara bağlanır.
(2) Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, çalışma sürelerini ve unvanlarını belgelendirmek koşuluyla önceki öğrenmelerin zorunlu staj veya işletmede mesleki eğitim kapsamında tanınması için başvuruda bulunabilir. İlgili bölüm intibak komisyonu söz konusu başvuruları inceleyerek bölüm uygulamalı eğitimler komisyonunun görüşü doğrultusunda karar verir. Bölüm intibak komisyonunun hakkında olumlu karar verdiği öğrenciler için bu yönergenin ilgili hükümleri doğrultusunda sadece ölçme ve değerlendirme işlemleri yürütülür.
 
STAJ EVRAKLARI İNDİRME BAĞLANTILARI
Staj Başvuru Formu (Form 423)
Staj Defteri (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı hariç)
Staj Defteri (Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı için)
İşyeri Staj Değerlendirme Formu (Form 424)
Staj Komisyonu Değerlendirme Formu
Staj Evrakları Teslim Formu (Form 461)
Staj Ücret Taahhütnamesi
Staj Sözleşmesi

Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönergesi
 

GÜZ DÖNEMİ İÇİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN(Cumartesi-Pazar ve Resmi Tatiller Hariç Olmak Üzere Haftada Beş Gün)
Stajını güz dönemi içinde yapacak (5.dönem öğrencileri ile 2.sınıf 2.öğretim öğrencileri) öğrencilerin
OBS üzerinden Staj Müracaat Tarihleri
30 Ekim 2023 - 10 Kasım 2023
Stajını güz dönemi içinde yapacak (5.dönem öğrencileri ile 2.sınıf 2.öğretim öğrencileri) öğrencilerin staj başlangıç ve bitiş tarihleri (Stajlar hafta içi günlerde yapılacak, cumartesi-pazar ve resmi tatiller staja dahil edilmeyecektir) 27 Kasım 2023 – 8 Ocak 2024
Stajını güz dönemi içinde yapacak öğrencilerin staj defteri ve evraklarını staj dersi öğretim elemanına elden teslim başlangıç ve bitiş tarihleri 9 Ocak 2024 - 19 Ocak 2024
STAJ İŞLEMLERİ İÇİN YUKARIDAKİ TAKVİM DIŞINDA İŞLEM YAPILMAYACAKTIR.

 

GÜZ DÖNEMİ İÇİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN(Turizm Eğitimi Program Öğrencileri Pazar Hariç Olmak Üzere Haftada Altı Gün)
Stajını güz dönemi içinde yapacak (5.dönem öğrencileri ile 2.sınıf 2.öğretim öğrencileri) öğrencilerin
OBS üzerinden Staj Müracaat Tarihleri
30 Ekim 2023 - 10 KASIM 2023
Stajını güz dönemi içinde yapacak (5.dönem öğrencileri ile 2.sınıf 2.öğretim öğrencileri) öğrencilerin
staj başlangıç ve bitiş tarihleri (Pazar günü staja dahil edilmeyecektir)
27 Kasım 2023 – 30 Aralık 2023
Stajını güz dönemi içinde yapacak öğrencilerin staj defteri ve evraklarını staj dersi öğretim elemanına
elden teslim başlangıç ve bitiş tarihleri
1 Ocak 2024 - 19 Ocak 2024
STAJ İŞLEMLERİ İÇİN YUKARIDAKİ TAKVİM DIŞINDA İŞLEM YAPILMAYACAKTIR.