Yönetim
Fatma ERTEN
Dr. Öğr. Üyesi Fatma ERTEN
Yüksekokul Müdürü
0370 418 83 01
Selahattin ALTAN
Öğr. Gör. Selahattin ALTAN
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
0370 418 83 05
Emre CON
Öğr. Gör. Emre CON
Yüksekokul Müdür Yardımcısı
0370 418 83 04
Tevfik BULUT
Tevfik BULUT
Yüksekokul Sekreteri
0370 418 83 01