• ENGLISH
  • key

    YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. İsmail Ertan ERTÜRK
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta ertanerturk@karabuk.edu.tr
  ertanertu@gmail.com
 
Çalışma Alanları İç mimari tasarım,Temel tasarım eğitimi,perspektif çizim teknikleri,tarihi yapılara çağdaş mimari kurguların eklenmesi-işlev verilmesi, çevre tasarımı
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans İç Mimari Ve Çevre Tasarımı, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, 1992
  Yüksek Lisans İç Mimarlık bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesi, Marmara Üniversitesi, 1999
 
Tezler Yüksek Lisans Tarihsel Yapılara Çağdaş Mimari Kurguların Eklenmesi, Yeni İşlevler Kazandırılması Üzerine. Danışman: Prof. Nurten Ünansal 1999
 
Yayınlar  
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
  1. İ. E. Ertürk, M.Uçar, M. N. Yıldırım, A. Karaman, S. Ertekin, Öğrencilerin Çevre Duyarlılığının Eko-Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Etkisi, The Journal Of Academic Science, Sayı.63, Sayfa: 526-538, 2017'.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
  1. Mehmet Nuri Yıldırım, Abdurrahman Karaman, İsmail Ertan Ertürk, Sabır Ertekin, Safranbolu Evleri İç Mekan Biçimlenişinin Ergonomi Bilimi Açısından Değerlendirilmesi, II. International Academic Research Congress (INES- 2017),18-21 Ekim 2017, Alanya, Türkiye.'
  2. Mehmet Nuri Yıldırım, Abdurrahman Karaman, Sabır Ertekin, İ.Ertan Ertürk "Mobilya Endüstrisi Ürün Geliştirme Sürecinde Bilgisayar Destekli Yazılımların Uygulanması" 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 12-13 Mayıs 2017, Kocaeli, Türkiye
  3. 'Mehmet Nuri Yıldırım,Mehmet Uçar, Abdurrahman Karaman, İsmail. Ertan Ertürk, Öğrencilerin Çevre Duyarlılığının Eko-Girişimcilik Üzerine Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma; Safranbolu MYO Örneği, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017),12-14 Ekim 2017,Ankara,Türkiye.'
Verilen Dersler
  1. 1.Tarihi yapılara işlev kazandırma 2.Temel tasarım eğitimi 3.İç mekan tasarımı 4.Proje yönetimi 5.Ergonomi 6.Perspektif 7.Teknik resim 8.Mekan proje çizimi
  2. • LLP (Life Long Learning Programme) Erasmus Programı Personel Ders Verme Hareketliliği Kapsamında Vysoka Skola Technica A Ekonomicka V Ceskych Budejovicich 20.09.2014-28.09.2014 tarihleri arasında Erasmus Programı Ders Verme Hareketliliği