• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Doç. Dr. Mehmet Nuri YILDIRIM
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 712 43 95
 
E-posta mnyildirim@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Mühendislik Analizi, Yapısal Statik Analiz, Yorulma analizi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Ergonomi,Akustik
   
Ünvan ve Görevler
 1. Karabük Üniversitesi Safranbolu MYO Yönetim Kurul Üyesi
 
 1. Yrd.Doç.Dr, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri
 2. Karabük Üniversitesi Kalite Komisyon Üyesi 2015-2017
 3. KBU İş Güvenliği Birimi Safranbolu MYO Birim Görevlisi
İdari Görevler
 1. Tasarım Bölüm Başkanı 2017-
 
Eğitim Lisans Lisans 1: Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi,2012. Lisans 2: Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi,2006.
  Yüksek Lisans Fen Bilimler Enstitüsü,Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi ABD Karabük Üniversitesi
  Doktora Doktora 1: Fen Bilimler Enstitüsü,Mimarlık ABD Karabük Üniversitesi Doktora 2: Fen Bilimler Enstitüsü,Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi ABD Karabük Üniversitesi
 
Tezler Lisans "Malzeme Bilgisi Dersinin Anlatımında Multimedya Tekniğinin Kullanılması". Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayhan ÖZÇİFÇİ
  Yüksek Lisans Termal Yaşlandırmanın Ahşap Malzemeleri ve Ahşap Yapıştırıcıları Üzerindeki Etkisi
  Doktora Ahşap Oturma Elemanlarının Mukavemet Analizinde Sonlu Elemanlar Metodunun Uygulanması. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Burhanettin UYSAL
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. 'M.N. Yıldırım, A. Karaman, S. Ertekin, E. Uslu, 'Reasons of Preference in Kitchen Cabinet Door: A Research in Agri Province, Turkey'Frontpage Publications Limited, United Kingdom,2018'
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. 'Yildirim, M.N., Kurt, Ş., Uysal, B., Özcan, C, "The Effects of Edge Banding Thickness of Uludag Fir Bonded With Some Adhesives on Withdrawal Strength of Beech Dovel Pins in Composite Materials", Bioresources 4(4), pp 1682-1693, 2009.'
 2. Yildirim, M.N, Uysal B., Kurt, S., Bonding Strength of Wood Materials Bonded With Different Adhesive After Aging Test, Construction and Building Materials, Volume 24(12), pp 2628–2632, 2010,
 3. Yildirim, M. N., Uysal B, Ozcifci, A. Ertas, A. H., Determination of Fatigue and Static Strength of Scots Pine and Beech Wood, Wood Research, 60(4) pp 685-692, 2015.
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. 'A. Karaman, Ş. Güven M. N. Yıldırım, , İç Mekan Tasarımı Öğrencilerin YAZ Stajı Hakkındaki Görüşlerin İncelenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği, The Journal Of Academic Science, Sayı: 66, Sayfa: 93-107, 2018'
 2. 'İ. E. Ertürk, M.Uçar, M. N. Yıldırım, A. Karaman, S. Ertekin, Öğrencilerin Çevre Duyarlılığının Eko-Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Etkisi, The Journal Of Academic Science, Sayı.63, Sayfa: 526-538, 2017'.
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Karaman A., Ertekin Sabır., Yıldırım M.N., Ertürk E.,Laminant Parkelerin Tercih Sebeplerinin Gelir Düzeyi Açısından Araştırılması: Ağrı İli Örneği,Journal of Bartin Faculty of Forestry, ISSN :1302-0943,20(1),Yıl 2018.
 2. 'Yıldırım M.N., Karaman A., Aykan R., Yeşil H., (2017), L tipi köşe birleştirmelerinde epoksi reçinesinin eğilme moment üzerine etkisi , Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, ISSN: 2146-1880, e-ISSN: 2146-698X, 18(2) Sayfa:211-217, Yıl 2017.'
 3. Karaman A., Yıldırım M.N., Demonte Tipi Kitaplıkların Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Elastik Deformasyon Analizi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, ISSN 2147-3455, 6(3), Sayfa: 28-40.'
 4. Karaman A., Yıldırım M. N., Güven Ş., Yeşil H., Ahşap Bisküviler İle Polivinilasetat (PVAC-D4) ve Epoksi Tutkallar Kullanılarak Hazırlanan T-Tipi Mobilya Birleştirmelerinde Çekme ve Basma Kuvvetinin Belirlenmesi, İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, ISSN 2147-3455, 6(3), Sayfa: 17-27.'
 5. Yıldırım M.N.,Karaman A., Güven Ş., Yeşil H.,Farklı Tutkallar Kullanılarak Hazırlanan Mobilya Köşe Birleştirmelerinde Diyagonal Çekme ve Basınç Kuvvetinin Belirlenmesi,SDÜ Teknik Bilimler Dergisi,ISSN 2146-2119,Cilt no:7(2), Sayfa no:26-36, Yıl:2017.
 6. Yıldırım M.N.,Karaman A., Güven Ş., Mutfak Dolabı Kapak Modellerinde Kullanıcı Tercihleri: Banaz İlçesi Örneği,Journal of Forestry, ISSN:2148-7855 (online), ISSN 2148-7871, vol.13, issue.1, p. 39-50. 2017.
 7. Yıldırım M.N.,Karaman A.,Tankut A.N., Uşak İli Banaz İlçesinde Konut Mutfağında Kullanılan Tezgâh Malzemelerine Yönelik Kullanıcı Tercihleri Üzerine Bir Araştırma, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 2016, Sayfa:396-412 Doi numarası:http://dx.doi.org/10.14230/joiss275
 8. 'Gürbüz A., Diker O., Yıldırım M.N., Kültürel Miras Turizminin Yerel Kültür Üzerine Etkileri: Kültürleşme Olgusu Safranbolu Yörük Köyü Örneği, Journal of Current Researches on Social Sciences, e-ISSN: 2547-9644, 2014,4(1), Sayfa: 1-10.
 9. Uysal, B., Özcan, C., Yildirim, M.N., Esen, R., Kibaroglu, R.,” Determimation Of Dimension Stability Of Plywood Which Exposed Water Steam”, Technology, 13(2), 125-132, 2010
 10. Uysal, B., Yildirim, M.N., Kurt, Ş., Seferoğlu, D., Özcan, C., Esen,R.,” Combustıon Propertıes Of Poplar Of Fınıshıng Processed”, Technology, 13(4), 273-279, (2010)
 11. Uysal, B., Kurt, Ş. and Yıldırım, N., Özcan, S “Dimensional Stability and Some Properties Materials İmpregnated With Some Chemicals and Bonded With Different Adhesive” A.Ç.Ü Orman Fakültesi Dergisi 10(2) Sayfa; 55-67, 2009.
 12. Uysal, B., Kurt, Ş.,Yıldırım, N., Karaman, A., Datıng Of Some Hıstorıcal Safranbolu Houses With Dendrochronologıcal Methods, Technology, 13(4), pp 201-218, (2010).
 13. Uysal, B., Kurt, Ş., Şahin Kol, H., Özcan C., ve Yıldırım, M.N., "Thermal Conductıvıty Of Poplar Impregnated Wıth Some Fıre Retardant", Teknoloji, 11(4) 239-251, (2008).
 14. Uysal, B., Kurt, Ş., Şahin Kol, H., Özcan C., ve Yıldırım, M.N., "Bondıng Strength Of Scotch Pıne Bonded Wıth Dıfferent Adhesıve After Agıng Test", Teknoloji, 11(4) 287-295, (2008).
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. 'Mehmet Nuri Yıldırım, Abdurrahman Karaman, Veysel Tokdemir, Sabır Ertekin,Cam Elyaf Kumaşı ile Güçlendirilmiş Kavak Lamine Ahşap Malzemenin Bazı Mekanik Özellikleri, 3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, Kocaeli, Türkiye'
 2. 'Mehmet Nuri Yıldırım, Veysel Tokdemir, Abdurrahman Karaman,, Sabır Ertekin, Akustik Konusunun Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Profili, 3. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 04-05 Mayıs 2018, Kocaeli, Türkiye'
 3. Mehmet Nuri Yıldırım, Abdurrahman Karaman, İsmail Ertan Ertürk, Sabır Ertekin, Safranbolu Evleri İç Mekan Biçimlenişinin Ergonomi Bilimi Açısından Değerlendirilmesi, II. International Academic Research Congress (INES- 2017),18-21 Ekim 2017, Alanya, Türkiye.'
 4. Mehmet Nuri Yıldırım, Abdurrahman Karaman, Sabır Ertekin, İ.Ertan Ertürk "Mobilya Endüstrisi Ürün Geliştirme Sürecinde Bilgisayar Destekli Yazılımların Uygulanması" 2. Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, 12-13 Mayıs 2017, Kocaeli, Türkiye
 5. 'Abdurrahman Karaman, Mehmet Nuri Yıldırım, Şahser Güven, Hüseyin Yeşil, Karaçam Odunundan Hazırlanan L Tipi Ahşap Bisküvili Mobilya Birleştirmenin Diyagonal Kuvvet Taşıma Kapasitelerinin Belirlenmesi, II. International Academic Research Congress (INES- 2017),18-21 Ekim 2017, Alanya, Türkiye.'
 6. 'Mehmet Nuri Yıldırım, Veysel Tokdemir, Sabır Ertekin, Mehmet Uçar, Abdurrahman Karaman, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunun Lisansüstü Tezlerdeki Bibliyometrik Profili, 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 08 Kasım 2017, Kocaeli, Türkiye.'
 7. 'Abdurrahman Karaman,Şahser Güven, Mehmet Nuri Yıldırım,İç Mekân Tasarımı Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017),12-14 Ekim 2017,Ankara,Türkiye.'
 8. 'Mehmet Nuri Yıldırım, Sabır Ertekin, Veysel Tokdemir, Mehmet Uçar, Abdurrahman Karaman, İş Sağlığı ve Güvenliği Alan Öğrencilerin Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma, 2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 08 Kasım 2017, Kocaeli, Türkiye.'
 9. 'Mehmet Nuri Yıldırım,Mehmet Uçar, Abdurrahman Karaman, İsmail. Ertan Ertürk, Öğrencilerin Çevre Duyarlılığının Eko-Girişimcilik Üzerine Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma; Safranbolu MYO Örneği, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017),12-14 Ekim 2017,Ankara,Türkiye.'
 10. 'Abdurrahman KARAMAN, Mehmet Nuri YILDIRIM, Şahser GÜVEN, Hüseyin YEŞİL, Ahşap Bisküviler ile Polivinilasetat (Pvac-D4) ve Epoksi Tutkallar Kullanılarak Hazırlanan T-Tipi Mobilya Birleştirmelerinde Çekme ve Basma Kuvvetinin Belirlenmesi, 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi,19-21 Ekim 2017, Düzce,Türkiye.'
 11. 'Mehmet Nuri Yıldırım, Dilek Çelik, Abdurrahman Karaman, Geleneksel El Sanatları Programı Durum Analizi, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017), 12-14 Ekim 2017,Ankara,Türkiye.'
 12. 'Abdurrahman Karaman, Mehmet Nuri Yıldırım, Demonte Tipi Kitaplıkların Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Elastik Deformasyon Analizi, 4. Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Kongresi, 19-21 Ekim 2017, Düzce, Türkiye.'
 13. 'Abdurrahman Karaman,Şahser Güven, Mehmet Nuri Yıldırım, Meslek Yüksekokullarındaki İç Mekân Tasarımı Programının Durum Analizi, 2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017),12-14 Ekim 2017,Ankara,Türkiye.'
 14. Yildirim, M.N., Karaman, A., Akinay A. Finite Element Method Applicattion Of Wooden Furniture International Conference on Research in Education and Science (ICRES), 19-22 May 2016.
 15. Yildirim, M.N., Uysal, B., Ozcifci A., Finite Elements(Fatigue) Analysis Of Wooden Furniture Strength. The XXVIITH International Conference Research for Furniture Industry.17-18 September 2015 Ankara,
 16. Uysal, B., Yıldırım, M.N., Kurt, Ş., Özcan, C., Esen, R., Kılıç, İ., “Bazı Kimyasallar İle Emprenye Edilmiş Sapelli Ağacı Üzerine Uygulanan Üst Yüzey İşlemlerinin Yanma Direncine Etkileri” 6ͭʰ International Advanced Technologies Symposium (IATS’11),Sayfa; 267-275, 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey
 17. Kurt, Ş., Yıldırım, M.N., Özcan, C., Esen, R., Kılıç, İ., “Bolu İlindeki Küçük ve Orta Ölçekli Mobilya İmalat İşletmelerinde Ses ve Işık Düzeyinin Belirlenmesi” II. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu(UMYOS’ 11), 25-27 Mayıs 2011, Aydın, Türkiye
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. B., Uysal, Ş., Kurt, C.,Özcan., M. N.,Yıldrım, “Membran Pres ile Kaplanmış Lif Levhada (MDF) Su Buharının Bazı Teknolojik Özellikleri Üzerine Etkisi” III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20- 22 Mayıs 2010, Sayfa 1732-1742, Artvin- Türkiye
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. The Open Materials Science Journal
 2. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 3. The Journal of Academic Social Science(ASOSJOURNAL)
Projeler
 1. 'Ahşap Kaplamalı Balpeteği Kompozit Levhaların Üretim Optimizasyonun Deneysel ve Bilgisayar Destekli Olarak İncelenmesi,KBÜ-BAP, Proje Yürütücüsü'
 2. 'Sıcaklık Etkisindeki Ahşap Laminasyon Malzemesinin Mekanik Davranışının İncelenmesi,KBÜ-BAP, Proje Yürütücüsü'
 3. Karabük İli ve Safranbolu İlçesinde Turizm Sektöründe İhtiyaç Duyulan Nitelikli Meslek Elemanlarının Bölge Turizmine Kazandırılması,BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI, SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI, 2012- Konsept Danışmanı.
 4. Endüstriyel Ürün Tasarımı ve Mukavemet Analizinin İncelenmesi, KBÜ-BAP, Araştırmacı
Ödül ve Destekler
 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Fakülte Birinciliği.
 2. Bülent Ecevit Üniversitesi, Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Bölüm Birinciğili.
 3. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü 2010
 4. Tübitak Yayın Teşvik Ödülü 2015
Yazılım Bilgisi
 1. ANSYS,Catia,nCode DesignLife,Abaqus,AutoCad,Design Modeler,MS Office,3D Max, Matlab,Solidworks,
Sertifikalar, Kurslar
 1. TÜBİTAK, Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi.
 2. TSE, Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi.
 3. TSE, Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi.
 4. TSE, İç Kalite Tetkiki Eğitimi.
 5. TSE, Proseslerin Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi.
 6. Karabük Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi, Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi
 7. Computer Simulation in Physics and Geometry(FİGES), ANSYS Design Modeler.
 8. Computer Simulation in Physics and Geometry(FİGES), ANSYS Mechanical Structural Nonlinearities.
 9. Computer Simulation in Physics and Geometry(FİGES), İntroduction to ANSYS Workbench.
 10. İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi
 11. KOSGEB-Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Özel İlgi Alanları
 1. Matematik Oyunları,Santranç, Futbol,Avcılık,Ahşap Oymacılığı,
 
Yabancı Dilbilgisi: 56.25(ÜDS)