• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Sebahat KILIÇ
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta skilic@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Geleneksel Türk Sanatları,Tezhip,Hat,Ebru,Minyatür,Kaatı,Cam,Vitray,Ahşap,Dekorasyon,Camaltı Resmi.
   
Ünvan ve Görevler
 1. Öğretim Görevlisi,Karabük Üniversitesi,Safranbolu MYO,2009-2015
 
 1. Safranbolu Belediyesi, Sanat Danışmanı,2016
Eğitim Lisans Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,Geleneksel Türk Sanatları, Tezhip Bölümü 2004. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Safranbolu MYO,Gelneksel El Sanatları,2000.
  Yüksek Lisans Gazi üniversitesi,Sanat Tasarım Fakültesi,Geleneksel Türk Sanatları,2011
  Doktora Gazi Üniversitesi,Güzel Sanatlar Enstitüsü,Sanatta Yeterlilik,2017 (Tez Dönemi)
 
Tezler Lisans VİTRAY, Tez Danışmanı:Öğr. gör. A.Baki Yeşil.2004
  Yüksek Lisans Safranboludaki Alçılı Vitrayların Teknik, Renk ve Kompozisyon Özellikleri, Tez Danışmanı:Prof. Dr. Canan Gence Deliduman,2011
 
Yayınlar  
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. 'Kılıç Sebahat,Safranbolu ve Çevresinde Geleneksel Sanatlar Uygulamaları;Alçı Vitray Revzen pencereler,4.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri,03-05 Kasım2016,Antalya.'
 2. 'Aysen Soysaldı,Sebahat Kılıç,Camaltı Resim Sanatında Şahmaran Motifinin Çağdaş Yorumları,Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu,09-11 Kasım 2017 Antalya.'
 3. Doç. Dr. H.Sinem ŞANLI, Öğr.Gör. Sebahat KILIÇ, 'Kitap Sanatlarında Kullanılan Bazı Kağıtların Safran Bitkisi ile Boyanması' XI.Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi Sanat Etkinlikleri, 09-11 Mayıs 2018,KONYA.
 4. Sebahat Kılıç Bülbül,Camaltı Resimlerde Halk Hikayeleri ve Efsaneler,4.UluslararasıBilimsel Araştırmalar Kongresi,14-17- Şubat 2019 Yalova.
  Davetli Konuşmalar/Bildiriler
 
 1. Sebahat Kılıç Bülbül, The Ebru Painting Art (marble painting)-Challenges for Conservation-Restoration-International Conference on Conservation-Restoration,Heritage Conservation-Cultural Identity,MUZEUL OLTENIEI CRAIOVA Craiova,ROMANIA, 26-30 October 2015
  Diğer Yayınlar
 
 1. 4. Uluslararsı Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 14-17 Şubat, Yalova, Karma Sergi. 2019
 2. (BOR CONFERENCE), Uluslararası İşletme ve Organizasyon Kongresi, Güzel Sanatlar Özel Oturumu,12-14 2018,Safranbolu, Karma Sergi.
 3. Denizli 2. El Sanatları Kongresi, 03-05 Mayıs 2018, Güncel Tasarımlar, Karma Sergi.
 4. III. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, 2018, Antalya, Karma Sergi.
 5. 5. Uluslararası Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu,2018,Tiflis/Gürcistan, Workshop.
 6. 5. Uluslararsı Türk Kültür ve Sanatlarını Tanıtma Çalıştayı ve Sempozyumu,2018,Tiflis/Gürcistan, Karama Sergi
 7. Yörük Yaşamı Kültürü ve Uluslararası Geleneksel Türk Sanatları Sempozyumu,2017 Antalya,Karma Sergi.
 8. 18. Uluslararsı Altın Safran Belgesel Film Festivali,Safranbolu, 2017, Karama Sergi
 9. II. Uluslararası Akdeniz'de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Çalıştayı,2017, Antalya (Karma Sergi)
 10. In recognition of your participation 6th world ebru Day, 2017,Abu Dhabi-Birleşik Arap Emirlikleri(Karma Sergi)
 11. IMFARTS 2017 2. Uluslararası Akdenizde Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı,Workshop, 2017 Antalya.
 12. 4.Yöresel Ürünler Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri,2016,Antalya,(Karma Sergi)
 13. Safranbolu Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Proğramı Mezuniyet sergisi,KBÜ Konukevi,2016, Karabük.(Karma Sergi)
 14. Bi'ENTESAN HAT SERGİSİ -Karabük Üniversitesi, 2016, Kişisel Sergi
 15. SERGİ-6.Uluslararası Bilim Günleri, Vitray ve Geleneksel Türk Sanatları ,Karabük Üniv 2015 (kişisel sergi)
 16. 'TURFEST' Safranbolu MYO Turizm Haftası Etkinlikleri ,Karabük Üniversitesi.2015 (kişisel sergi)
 17. Son Bin Yılda ANADOLU BAŞKENTLERİ'nden Görseller,Dokuz Eylül Üniversitesi, 2014-(sempozyum sergisi)
 18. TURFEST' Safranbolu MYO Turizm Haftası Etkinlikleri ,Karabük Üniversitesi.2013 (kişisel sergi)
 19. - II. Yöresel Ürünler Sempozyumu Uluslararası Kültür/Sanat Etkinlikleri ,Akdeniz Üniversitesi 2013 (sempozyum sergisi)
 20. 21 Mart Dünya Su Günü, I.Uluslararası Kitap ve Ebru Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi, 2012 (sempozyum sergisi)
 21. TURFEST' Safranbolu MYO Turizm Haftası Etkinlikleri ,Karabük Üniversitesi.2012 (kişisel sergi)
 22. TURFEST' Safranbolu MYO Turizm Haftası Etkinlikleri ,Karabük Üniversitesi.2011 (kişisel sergi)
 23. TURFEST' Safranbolu MYO Turizm Haftası Etkinlikleri ,Karabük Üniversitesi.2010 (karma sergi)
 24. Milli Eğitim Resim Öğretmenleri Sergisi. Akdeniz Yükseliş Koleji Antalya 2007 (karma sergi)
 25. Isparta Süleyman Demirel Kongre Merkezi .Mezuniyet Sergisi. 2004 (Karma sergi)
 26. 'Son Bin Yılda ANADOLU BAŞKENTLERİ'nden Görseller'kitabında basılan eser.Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları.ISBN:978-975-441-423-3
Projeler
 1. 2-University Collaboration Network at the Black Sea -UNIVER-SEA.NET eğitim programı.2015. Karabuk Üniversitesi.
 2. 1-"Ebru her yerde" İsimli 2011-1-TR1-GRU13-27588 hibe sözleşme numaralı AB Grundtvig (Hayat Boyu Öğrenme / LLP) Projesi.Karabük Üniversitesi,Safranbolu MYO.05-13 Eylül 2011
 3. Sosyal ve Eğitim Desteği Veren Katılımlı Araştırma Projesi.Karabük Kimsesiz ve Yardıma Muhtaç Çocukları Koruma Derneği,Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Karabük Üniversitesi,2009-2010
 4. Engellilerle Abla kardeş projesi,Safranbolu MYO,Sevgi Bağı ilköğretim Okulu, Safranbolu Fatih Anadolu Lisesi,2010.
Verilen Dersler
 1. -Tezhip -Hat -Minyatür -Ebru -Kaatı -Vitray -Dekoratif Süs Eşyası Yapımı -Kalemişi -Geleneksel Türk El Sanatları -Erasmus Programı LATVIAN ACADEMY OF CULTURE Geleneksel Türk Santları