• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Dr.Öğr.Üyesi Ömer DULKADİR
Müdür Yardımcısı
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon 03704 188 32 1 (Dahili: 8321)
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta odulkadir@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Konfeksiyon Teknolojisi, Tekstil Kalite Kontrol/Kalite Güvence, Üretim Yönetimi
   
Ünvan ve Görevler
 1. İşletme Mühendisi, SANKO Tekstil İşletmeleri, Adıyaman İplik Fabrikası, 2002-2003
 
 1. Kalite Güvence Sorumlusu, Taha Tekstil, Malatya Konfeksiyon Üretim Fabrikası, 2003-2009
 2. Öğretim Görevlisi, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, 2009-2017
 3. Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, 2017-...
Eğitim Lisans Tekstil Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2002
  Yüksek Lisans İşletme, Karabük Üniversitesi, 2013
  Doktora İşletme, Karabük Üniversitesi, 2016
 
Tezler Lisans Transgenik(GDO’lu) Pamuk, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nilüfer ERDEM, 2002
  Yüksek Lisans Konfeksiyon İşletmelerinde Farklı Kumaş Türlerinin Verimliliği Üzerine Bir Çalışma, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Tuğba TUNACAN, 2013
  Doktora Yurtdışında Üretim Tesisi Kurma Stratejisi: Tekstil Sektörü Örneği, Tez Danışmanı: Doç. Dr. Abdullah KARAKAYA, 2016
 
Yayınlar  
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. C. Celikbilek, T. Tunacan, G. A. Suer, O. Dulkadir, Scheduling Comparison Between Multi-Objective Mathematical Models and Genetic Algorithms Approach in Textile Industry, International Journal of Services and Operation Management (IJSOM), Vol. 25, No. 2, 2016.
 2. Dulkadir, Ö., Sancı, V. (2021). A Study On The Problems That Turkey Centered Textile Businesses Faced On Ebtablishing and Production Stages of Abroad Facility. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 8(67), 665-671.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Abdullah Karakaya, Omer Dulkadir, Cost Management In Iron-Steel Industry: An Example For Location Choice by TOPSIS Method, 2nd International Iron-Steel Symposium, 1-3 April 2015, Karabuk, Turkey
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Abdullah Karakaya, Ömer Dulkadir, Stratejik İç Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu Meslek Yüksekokulu Örneği, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-24 Mayıs 2014, Selçuk Üniversitesi, Konya
Verilen Dersler
 1. Toplam Kalite Yönetimi
 2. Kalıp Hazırlama Teknikleri I
 3. Kalıp Hazırlama Teknikleri II
 4. Kalıp Hazırlama Teknikleri III
 5. Kalıp Hazırlama Teknikleri IV
 6. Proje Hazırlama
 7. Tekstil Terimleri
 8. Üretim Planlaması
 9. Üretim Yönetimi
 10. Temel Matematik
 11. Mesleki Matematik