• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Emre CON
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta emrecon@karabuk.edu.tr
  emrecon@gmail.com
Kişisel Web Sayfası http://emrecon.com.tr/
 
Çalışma Alanları Siyaset Bilimi, Siyasal Düşünceler Tarihi, Radikal Demokrasi, Pazarlama, Yönetim Bilimleri
   
Ünvan ve Görevler
 1. İşletme Yönetimi Program Sorumlusu, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, 2012 - ...
 
 1. Yaşlı Bakım Program Sorumlusu, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, 2011 - 2012
Eğitim Lisans Kamu Yönetimi, Selçuk Üniversitesi, 2005
  Yüksek Lisans Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Trakya Üniversitesi, 2009
  Doktora Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi, Devam Ediyor
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Con, E., (2011), Siyasal Kültür ve Siyasal Katılma, In: Dural, B., Siyaset Biliminde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, İstanbul: Kriter Yayınları, 138-168.
 2. Dural, B. ve Con, E., (2013), Küreselleşme-Bölgeselleşme Olguları Ekseninde Yorumsamacı Bir Siyasal Çözümseme Girişimi, In: Dural, B., Türk Modernleşmesinde Temel Tartışmalar, Edirne: Paradigma Akademi Yayınları, 303-330.
 3. Dural, B. ve Con, E., (2013), Baskıcı Siyasal Sistemler, In: Dural, B., Çağdaş Siyasal İdeolojilerde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, Edirne: Paradigma Akademi Yayınları, 11-33
 4. Dural, B. ve Con, E., Zeyrekli, S., (2013), Sosyal Demokrasi, In: Dural, B., Çağdaş Siyasal İdeolojilerde Kuram-Yöntem-Güncel Yaklaşımlar, Edirne: Paradigma Akademi Yayınları, 259-289
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Dural, B. ve Con, E., Bağımlılık Paradigmaları Ve Devlet, Tüş ve Düşünce, KÜBAK, Trabzon, 2015, c:1 s:3, s. 7-23.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Küresel Yoksullaşma- Az Gelişmişlik Açmazının Türk Siyasal- Toplumsal Yaşamına Etkileri, IV. International NGO's Conference: Global Poverty. Yard. Doç. Dr. A Baran Dural, Ar. Gör. Renzül Ekizceleroğlu ve Emre Con. Çanakkale, 19- 21Ekim 2007, Bildiriler Kitabı s. 317- 329.
 2. 2011 Elections in Turkey and the Radical Break in the Republican People’s Party: Outcomes of the Intra-Party Democratization / Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri ve Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki Radikal Değişim: Parti İçi Demokratikleşmenin Çıktıları - Forum of Sociology of the International Sociological Association (ISA) 01-04 Ağustos 2012 Buenos Aires - Argentina
 3. "Globalization/Pluralism/Competition Issues From Mutual Dependancy To Dependancy Paradigms: Fact Of Being Dependent And The State" A. Baran DURAL-Emre CON POLITICAL SCIENCE III POLITSCI ’15 / III. International Political Science Conference Proceedings December 11-12, 2015, İstanbul organized by DAKAM (Eastern Mediterranean Academic Research Center)
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Küreselleşme, Bölgeselleşme Olguları Ekseninde Yorumsamacı Bir Siyasal Çözümleme Girişimi, VI. Kaysem Demokratikleşme ve Kamu Yönetimi Sempozyumu, Doç. Dr. A. Baran Dural ve Emre Con. Adıyaman, 26-27 Mayıs 2011
 2. Türkiye’de Katılım Sorunu ve Tabandan Tavana Demokrasi İnşasında Kentsel Siyasetin Rolü, VIII. Kaysem Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Sempozyumu, Doç. Dr. A. Baran Dural ve Öğr. Gör. Emre Con. Hatay 11-12 Mayıs 2013
Ödül ve Destekler
 1. Liberal Düşünce Topluluğu, “Özgürlük ve Demokrasi” Konulu Makale Yarışmasında “Türkiye’de Demokrasinin Arkaik Tablosu Üzerine Bir Deneme” Başlıklı Makale İle Birincilik Ödülü
Verilen Dersler
 1. Genel İşletme
 2. Küreselleşme
 3. Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
 4. Pazarlama İlkeleri
 5. Türk Vergi Sistemi
 6. Elektronik Ticaret
 7. Finansal Yatırım Araçları
 8. Siyasal Düşünceler Tarihi
 9. Batı Düşünce Tarihi 1
 10. Türk Modernleşmesi
 11. Batı Düşünce Tarihi 2
Sertifikalar, Kurslar
 1. Bireysel Emeklilik Sistemi Aracılık Lisansı, 10.08.2007, Emeklilik Gözetim Merkezi, İstanbul
Özel İlgi Alanları
 1. Edebiyat
 2. Müzik