• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. İsa ÖZKAN
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta isaozkan@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Ergen, anne baba tutumu, öznel iyi oluş, sosyal beceri
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi,2001
  Yüksek Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
 
Yayınlar  
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. ÖZYÜREK Arzu, ÖZKAN İsa, BEGDE Zuhal, CİVLİZ Süleyman (2013). Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ve Okul Öncesi Yaş Grubu Çocuklarla “Televizyon Projesi”nin Uygulanması. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(1), 118-129. (Yayın No: 326778)
 2. Özyürek Arzu, Begde Zuhal, Özkan İsa (2013). Okul Öncesi Dönem Çocuğa Sahip Annelerin Çocukların Beslenmesi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 1(4), 130-144. (Yayın No: 325990)
 3. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z. ve Yavuz, N. F. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklar İçin Hareket ve Sosyal Becerilerin Gelişimin Desteklenmesine Yönelik Eğitim Programı, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue, 3:89-98. Doi : 10.14486/IJSCS261
 4. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z. ve Yavuz, N. F. (2015). Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Spor,International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue, 3:479-488. Doi : 10.14486/IJSCS314.
 5. Özyürek, A. ve Özkan, İ. (2015). Ergenlerin Algıladıkları Anne Baba Tutumları ile Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue, 3:73-88. Doi : 10.14486/IJSCS259
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z. ve Yavuz, N. F. (2015). Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Spor, 22-26 Mayıs, Ohrid-Makedonya.
 2. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z. ve Yavuz, N. F. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklar İçin Hareket ve Sosyal Becerilerin Gelişimin Desteklenmesine Yönelik Eğitim Programı, 22-26 Mayıs, Ohrid-Makedonya
 3. Özyürek, A. ve Özkan, İ. (2015). Ergenlerin Algıladıkları Anne Baba Tutumları ile Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 22-26 Mayıs, Ohrid-Makedonya.
 4. ÖZYÜREK Arzu. BEGDE Zuhal, ÖZKAN İsa, CİVLİZ Süleyman (2012). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocuklarla Proje Yaklaşımlı Eğitim Uygulama Örneği: Televizyon ve Televizyonculuk. TRT Uluslar Arası Çocuk ve Medya Uygulamaları Kogresi (Özet bildiri) (Yayın No: 227122)
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Arzu ÖZYÜREK. Nadire Ferah YAVUZ,İsa ÖZKAN, Zuhal BEGDE (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bakış Açısına Göre Ailedeki Yaşlı Bireylerin Ebeveyn Tutumları ve Çocuk Davranışları Üzerindeki Etkisi. VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 1, 273-278., (Yayın No: 226926)
 2. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z., ve Yavuz, N. F. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Temel Motor ve Sosyal Beceri Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi Projesi, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu “Aktif ve Mutlu Bir Toplum İçin Herkes İçin Spor” Çalıştayı, 10-12 Mart, Ankara.
Projeler
 1. 4.Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Temel Motor ve Sosyal Beceri Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi, BAP, Karabük, 2013