• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Zuhal BEGDE
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta zuhalbegde@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Anne baba tutumu,problem çözme,Sosyal beceri
   
Ünvan ve Görevler
 1. 1.Öğretmen,MEB 2002-2013. 2.Öğretim Görevlisi,Karabük Üniversitesi,SMYO, Çocuk Gelişimi 2013-
 
İdari Görevler
 1. Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi Uygulama Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Temmuz 2015- Halen.
 
Eğitim Lisans Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği,Abant İzzet Baysal Üniversitesi,2002
  Yüksek Lisans Çocuk Gelişimi, Karabük Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2015
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Education in 21st Century, Bölüm adı:(The Important of Physical Education and Sportif Activities in Preschool Period) (2015)., ÖZYÜREK ARZU,BEGDE ZUHAL,ÖZKAN İSA,YAVUZ NADİRE FERAH, St.Kliment Ohridski University Press, Editör:I. Koleva, R. Efe, E. Atasoy & Z. B. Kostova, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 783, ISBN:978-954-07-4000-3, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2213037)
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. ÖZYÜREK Arzu, ÖZKAN İsa, BEGDE Zuhal, CİVLİZ Süleyman (2013). Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ve Okul Öncesi Yaş Grubu Çocuklarla “Televizyon Projesi”nin Uygulanması. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(1), 118-129. (Yayın No: 326778)
 2. Özyürek Arzu, Begde Zuhal, Özkan İsa (2013). Okul Öncesi Dönem Çocuğa Sahip Annelerin Çocukların Beslenmesi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 1(4), 130-144. (Yayın No: 325990)
 3. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z. ve Yavuz, N. F. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklar İçin Hareket ve Sosyal Becerilerin Gelişimin Desteklenmesine Yönelik Eğitim Programı, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue, 3:89-98. Doi : 10.14486/IJSCS261
 4. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z. ve Yavuz, N. F. (2015). Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Spor,International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue, 3:479-488. Doi : 10.14486/IJSCS314.
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Özyürek, A., Yavuz, N. F. ve Begde, Z. (2014). Okul Öncesi Çocukların Sosyal Beceri İle Çevresindeki Yetişkin Etkileşimleri Arasındaki İlişki, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 16(2): 115-134. DOI: 10.5578/jss.8243. (EBSCO-SocINDEX, Akademik Dizin, MLA, ULAKBİM, ASOS) [Erişim: http://www.sbd.aku.edu.tr/arsiv/c16s2/c16s2b6arzuozyurekvd.pdf].
 2. Begde, Z. ve Özyürek, A. (2016). Öğretmen ve Anne-Baba Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 204-232. ISSN: 2146-7811, doi:10.17539/aej.07642.
 3. Özyürek, A., Yavuz, N. F., Begde, Z., Gürleyik, S., Karadayı, N., Akça, F. ve Atalay, D. (2016). Çocuktan Çocuğa Diş Sağlığı Eğitiminin Değerlendirilmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(3), 46-59. [Erişim:http://sbd.gumushane.edu.tr/media/uploads/sbd/articles/5.3.a.341.pdf] [Türkiye Atıf Dizini].
 4. Özyürek, A., Begde, Z., Yavuz, N. F. ve Özkan İ. (2016). Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre İncelenmesi, Joiss Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(2), 583-596. Doi Number :http://dx.doi.org/10.14230/joiss227. [Crossref].
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Özyürek, A. ve Begde, Z. (2012). Çocuklar Nasıl Bir Oyuncak İsterler?, IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi 4-7 Mayıs 2012,s:2471-2481, İstanbul/Türkiye. [Erişim: http://www.eab.org.tr/eab/EAB_Kongre_Kitap_2012.pdf].
 2. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z. ve Yavuz, N. F. (2015). Okul Öncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Spor, 22-26 Mayıs, Ohrid-Makedonya.
 3. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z. ve Yavuz, N. F. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklar İçin Hareket ve Sosyal Becerilerin Gelişimin Desteklenmesine Yönelik Eğitim Programı, 22-26 Mayıs, Ohrid-Makedonya.
 4. ÖZYÜREK Arzu. BEGDE Zuhal, ÖZKAN İsa, CİVLİZ Süleyman (2012). Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocuklarla Proje Yaklaşımlı Eğitim Uygulama Örneği: Televizyon ve Televizyonculuk. TRT Uluslar Arası Çocuk ve Medya Uygulamaları Kogresi (Özet bildiri) (Yayın No: 227122)
 5. Begde, Z. ve Özyürek, A. (2016). Çevre Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, ERPA International Congress on Education 2016, 2-4 June 2016. Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.
 6. Begde, Z. ve Özyürek, A. (2016). Anne Babaların Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, 1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı, ss.270-284, 14-15 Nisan, Kocaeli.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Arzu ÖZYÜREK. Nadire Ferah YAVUZ,İsa ÖZKAN, Zuhal BEGDE (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bakış Açısına Göre Ailedeki Yaşlı Bireylerin Ebeveyn Tutumları ve Çocuk Davranışları Üzerindeki Etkisi. VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 1, 273-278., (Yayın No: 226926)
 2. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z., ve Yavuz, N. F. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Temel Motor ve Sosyal Beceri Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi Projesi, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu “Aktif ve Mutlu Bir Toplum İçin Herkes İçin Spor” Çalıştayı, 10-12 Mart, Ankara.
  Diğer Yayınlar
 
 1. ÖZYÜREK Arzu, ÖZKAN İsa, BEGDE Zuhal, CİVLİZ Süleyman (2013). Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi ve Okul Öncesi Yaş Grubu Çocuklarla “Televizyon Projesi”nin Uygulanması. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 1(1), 118-129. (Yayın No: 326778)
 2. Özyürek Arzu, Begde Zuhal, Özkan İsa (2013). Okul Öncesi Dönem Çocuğa Sahip Annelerin Çocukların Beslenmesi Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Uluslar arası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 1(4), 130-144. (Yayın No: 325990)
Projeler
 1. Beden Eğitimi ve Spor Etkinliklerinin Okul Öncesi Dönem Çocukların Temel Motor ve Sosyal Beceri Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi, Karabük Üniversitesi BAP tarafından desteklenen KBÜ-BAP-13/2-KA-063 no’lu proje, Araştırmacı. 16 Aralık 2013-Tamamlandı.
 2. Öğretmen ve Ebeveyn Tutumlarının Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi. Karabük Üniversitesi BAP tarafından desteklenen KBÜ-BAP-14/2-YL-054 no’lu proje, Araştırmacı. 05 Ocak 2015
 3. Anne Baba Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeklerinin Geliştirilmesi. Karabük Üniversitesi BAP tarafından desteklenen KBÜ-BAP-16/1-KP-073 no’lu proje, Araştırmacı. 13 Mayıs 2016’da başladı (Destek miktarı: 11,000.00 TL).
 4. Ebeveynlerin Yemek Zamanı Davranışları ile Çocukların Vücut Kitle İndeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Karabük Üniversitesi BAP tarafından desteklenen KBÜ-BAP-16/1-KP-186 no’lu proje, Araştırmacı. 16 Haziran 2016’da başladı. (Destek Miktarı: 5,920.86 TL).
Verilen Dersler
 1. 1.Aile Eğitimi, 2.Çocuk Hakları, 3.Çocuk ve Çevre, 4.Çocuk Beslenmesi, 5.Eğitimde Araç Gereç Geliştirme.
Sertifikalar, Kurslar
 1. - Problem Çözme Becerileri Ölçeği (4-7 yaş).