• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Şeref KAYA
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta serefkaya@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Geleneksel Mimari, Geleneksel Yapı, Restorasyon, Geleneksel Safranbolu Evleri
   
Ünvan ve Görevler
 1. Araştırma Görevlisi, Zonguldak Karaelmas Universitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, 1993-1999
 
 1. Öğretim Görevlisi, Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, 1999-...
Eğitim Lisans Mimarlık, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1991
  Yüksek Lisans Mimarlık, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1996
  Doktora Mimarlık, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Devam Ediyor
 
Tezler Lisans -
  Yüksek Lisans Geleneksel Safranbolu Evlerinde Strüktür, Tez Danışmanı:Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat SÜMERKAN,1996
  Doktora Geleneksel Safranbolu Evlerinin Yeniden Kullanımı Üzerine Bir Çalışma , Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ayşe VELİOĞLU SAĞSÖZ, Devam Ediyor
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Şeref KAYA, Burhanettin UYSAL, M.Reşat SÜMERKAN, "Anadolu'nun Ahşap Evleri: Safranbolu Evlerinde Strüktür", Sayfa 59-70, 2001
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Seref KAYA, H.Yavuz ERBIL, Effect of Conservation To The Cultural Tourism, OWHC EurasiaInternational Tourism Seminar, Safranbolu, Turkey, 2005
 2. Mehmet CEYLAN, Ahmet GURBUZ, Seref KAYA, H.Yavuz ERBIL, The Capital City of Conservation: Safranbolu, 2nd Turkish World Architecture and City Planning Congress, 2008, Ankara, Turkey
 3. Lutfiye GOKTAS KAYA, Seref KAYA, An Unknown Yoruk Village House With Stam House, Turkish Bath and Hand-Drawn Works, The 8th International Congress on Turkish Culture: Culturel Heritage, 24-27 October 2013, Eskişehir, Turkey
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Şeref KAYA, M.Reşat SÜMERKAN, Geleneksel Safranbolu Evlerinde Çıkmalar, I. Tarih İçinde Safranbolu Sempozyumu, 04-07 Mayıs 1999, Safranbolu
 2. Lütfiye GÖKTAŞ KAYA, Şeref KAYA, İki Ahşap Taşıyıcılı Harim Geleneği: Eflani Demirli Camii, XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 22-24 Ekim 2010, Konya
  Diğer Yayınlar
 
 1. Şeref KAYA, Geleneksel Safranbolu Evleri ve Koruma, Tarihe Saygı Paneli, 2001, Adapazarı
 2. Şeref KAYA, Safranbolu Evleri, Laminart Dergisi, Sayı 11, Aralık 2000-Ocak 2001
 3. Şeref KAYA, Safranbolu’da Koruma Amaçlı Müdahale Önerileri ve Tabakhane Örneği, Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali: Kültürel Miras ve Korumacılık, 2003, Safranbolu
 4. Şeref KAYA, Safranbolu ve Taraklı Geleneksel Evlerinin Mimari Yorumları, Geleneksel 10. Hıdırlık Festivali, 2005, Taraklı, Sakarya
Verilen Dersler
 1. Yapı Bilgisi I
 2. Yapı Bilgisi II
 3. Restorasyon Uygulama Teknikleri
 4. İnce Yapı I
 5. İnce Yapı II
 6. Kent Tarihi ve Kent Koruma
 7. Bitirme Projesi