• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Dr.Öğr.Üyesi Can BİÇER
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta canbicer@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları İngiliz Dili Eğitimi, Yönetim ve Organizasyon
   
Ünvan ve Görevler
 1. İngilizce Öğretmeni, Karabük Endüstri Meslek Lisesi, 1997-1998
 
 1. İngilizce Okutmanı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 1998-2007
 2. İngilizce Mütercim-Tercüman, Harp Akademileri Komutanlığı, İstanbul, Yedek Subay,2002-2003
 3. İngilizce Okutmanı, Karabük Üniversitesi, 2007-2018
 4. Misafir Araştırmacı, Sheffield Hallam Üniversitesi, İngiltere, 2013.
 5. Dr. Öğr. Üyesi Safranbolu MYO, Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü, 2020
 6. Safranbolu Meslek Yüksekokulu Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanı
İdari Görevler
 1. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Karabük Üniversitesi, 2012-2015
 
 1. Safranbolu MYO, Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölüm Başkanı, Karabük Üniversitesi, Mart 2020-
Eğitim Lisans İngilizce Öğretmenliği,Atatürk Üniversitesi Kazım Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 1997
  Yüksek Lisans Kamu Yönetimi, Karabük Üniversitesi - Sakarya Üniversitesi, 2013
  Doktora İşletme ABD, Yönetim ve Organizasyon, Karabük Üniversitesi, 2017
 
Tezler Lisans Harold Pinter, The Birthday Party ve The Caretaker Karakter Analizi, Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet TAKKAÇ, 1997.
  Yüksek Lisans Demir Çelik Sektörünün Kentleşmeye ve Çevreye Etkisi: Karabük ve Sheffield Örneği, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kemal YAMAN, 2013.
  Doktora Orgutsel Politika Algisinin Isyeri Arkadasliklarina Etkisi ve Bireysel Sonuclari, Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr.Ozan Buyukyilmaz, 2017.
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. C. Biçer. "Endüstri 4.0, Üretim ve Örgütlerin Yönetim Süreçlerinde Yenilikler", ÖRGÜTSEL GELİŞİM VE YÖNETİM UYGULAMALARI, EDİTÖR: Dr. Serkan GÜN & Dr. Alper TUTCU, 2019. Iksad Publications – 2019© ISBN:978-605-7695-46-8
 2. C. Biçer, “The Power and Politics in Organizations”, Chapter 9 - DISCUSSIONS BETWEEN ECONOMIC AGENTS SOCIO-ECONOMIC STUDIES, Edited By: Prof. Dr. Okyay UÇAN, Iksad Publications, Ankara / Turkey – 2020, ISBN: 978-625-7279-47-5
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. ‘Can Biçer, Kemal Yaman, The Impact of the Iron and Steel Industry to Karabük and Sheffield: A Historical Background ,European Journal of Economics and Management, ISSN: 2056-7375 (Online), Volume 3, Number 2, 2016'
 2. 'Can Bicer, Kemal Yaman, Comparative Urban and Industrial Development, an Integrated Approach: Karabük and Sheffield, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), Volume 18, Issue 12, December, 2016.'
 3. Can Bicer, Ozan Buyukyilmaz, The Effects Of Workplace Friendship On Job Involvement, The Online Journal of Science and Technology, October 2017, Volume 7, Issue 4, 214-220, 2017
 4. 'Ozan Büyükyılmaz, ve Can Biçer,İşyeri Arkadaşlığının İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde İşe Bağlılığın Aracılık Rolü, NWSA Social Sciences, Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2, Sayfalar 28 - 41, Nisan, 2018.'
 5. 'C. Biçer, Fight Fire with Fire? Workplace Aggression and How to Reduce Its Negative Effects, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 21, 36, 37–46, 2019. (Dizinler:EBSCO,SOBİAD,Proquest,Türk Eğitim İndeksi(TEİ)
 6. C. Biçer. O. Büyükyılmaz, “The Effect Of Perceptions Of Organızatıonal Politics on Workplace Frıendship: A Study On Healthcare Employees,” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol. 15, no. 2, pp. 515–531, Jun. 2019. Dizin: (PROQUEST ABI/INFORM, EBSCO Host Business Source Complete Veri Tabanı, DOAJ Veri Tabanı, SOBİAD, ASOS Index Veri Tabanı, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı)
 7. C. Biçer, Destructive Leadership: “Boss From Hell”, How Not To Be One?, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 295–308, Mar. 2020.(ULAKBİM TR Dizin, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), İslami Araştırmalar Merkezi Dizini (İSAM), Directory of Research Journals Indexing (DRJI),SOBİAD)
 8. 'Can Biçer, Wolves in Sheep’s Clothing: Spotting the Dark Triad of Personality in Organizations and Overcoming the Troubles They Cause, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:19, pp. 297-310, April, 2020.' (TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CiteFactor, Sobiad, Index Copernicus, Asos Index)
 9. "Can BİÇER Mirror, Mirror, on the Wall, Who's the Fairest of Them All? Narcissistic Leaders in Organizations and Their Major Effects on Employee Work Behaviors. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(1), 280-291, (2020)."TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin"
 10. Can Biçer, The Hedgehog’s Dilemma in Organizations: The Pros and Cons of Workplace Friendship, Hitit University Journal of Social Sciences Institute, 13(1), 201-217. doi: 10.17218.hititsosbil.741565, June, 2020 (TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, EBSCO, CiteFactor, Sobiad, Index Copernicus, Asos Index)
 11. C. Biçer, Shedding Crocodile Tears: How to Deal With Passive-Aggressive Employees at Workplaces?, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Vol.11, Issue 22, pp. 669 - 679, 2020. Index: (TR dizin, EconLit, EBSCOHost, ProQuest, Google Scholar, Index Copernicus, Ceeol, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin).
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. 'Dr. Can Biçer, “The Darkest Triad Of Personality, Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy: How Toxic Employees Get Their Way At Workplaces and How to Reduce Their Devastating Effects?” 1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi 20-23 Nisan 2019, Ankara.'
 2. 'Can Biçer, The Newer and Innovative Projection For The Organizations: Will The Hybrid Organizations Really Be The Key To Help Both Environmental Development and Financial Expectations?, II. Uluslararası Hakemli & Katılımlı, Avrasya Zirvesi, 30 Kasım-2 Aralık 2018 - ANKARA.'
 3. 'Can Biçer,Ozan Büyükyılmaz, Sağlık Çalışanları Tarafından Algılanan İşyeri Arkadaşlıklarının Tutumsal Sonuçları, International Conference on Emprical Economics and Social Science (ICEESS’ 18), 27th-28th June, 2018, Bandirma Onyedi Eylul University, Bandirma – Balikesir, Turkey.'
 4. 'Ozan Buyukyilmaz, Can Bicer, Isyeri Arkadasliginin Işten Ayrilma Niyeti Uzerindeki Etkisinde Ise Bagliligin Aracılık Rolu, I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalismalar Kongresi (BILMES 2017),05-08.10.2017, Nevsehir, Urgup,
 5. 'Can Bicer, Ozan Buyukyilmaz, The Effects of Workplace Friendship on Job Involvement, ISTEC 2016, International Science and Technology Conference, Technische Universität Wien, Karlsplatz 13, 1040, WIEN, Avusturya'
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. 'Can Bicer, Abdullah Karakaya, Ozan Buyukyilmaz, Örgütsel İletişimde Bilgi Teknolojilerinin Rolü: Karabük Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulundaki Uygulamalar Üzerine Bir Çalışma, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray Universitesi, 7-9 Mayıs 2015, Aksaray'
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. Journal of Humanities and Tourism Research (JoHUT)
Projeler
 1. Arastırmaci, KBÜ-BAP-16/1-DR-08, Doktora tezi, 2016-2017.
Ödül ve Destekler
 1. Yüksek Lisans Araştırma Desteği, Misafir Araştırmacı, Sheffield Hallam Üniversitesi, İngiltere, YÖK, 2013
Verilen Dersler
 1. Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü, Mesleki İngilizce
 2. Turizm Fakültesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm İngilizcesi
 3. Stratejik Yönetim, İşletme Fakültesi (2018-2019)
 4. Örgütsel Davranış, İşletme Fakültesi, (2018-2019)
 5. Sosyal Psikoloji, İşletme Fakültesi (2017-2018)
 6. Basic Interpreting Skills, SMYO (önlisans)
 7. Social Text Translation, SMYO (önlisans)
 8. Turizm İşletmelerinde Yeni Ürün Geliştirme ve Yenilik Yönetimi, Yüksek Lisans Dersi
 9. Yüksek Lisans Seminer / Sınıfı: 1
 10. Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı / Sınıfı: 2
Sertifikalar, Kurslar
 1. 'Vilnius Gediminas Technial University, Specialty Language Studies in the Common European Higher Education Area: Theory and Practice, 22-23 November, 2013, LITVANYA'
 2. Eğitimcilerin Eğitimi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 28 Şubat- 1 Mart 2009
Özel İlgi Alanları
 1. Edebiyat, Sinema, Fotoğraf, Liderlik ve Yönetim