• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Emrullah DEMİRAL
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta emrullahdemiral@karabuk.edu.tr
  emrullahdemiral@gmail.com
Kişisel Web Sayfası http://www.emrullahdemiral.com
 
Çalışma Alanları Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Algoritmalar, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), RFID
   
Ünvan ve Görevler
 1. Öğretim Görevlisi, Safranbolu Meslek Yüksek Okulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, 2015-
 
Eğitim Lisans 1-Matematik-Bilgisayar Bölümü, Fen Fakültesi, Ege Üniversitesi, 2011.
2-Kamu Yönetimi Bölümü, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 2015.
  Yüksek Lisans Bilgisayar Mühendisliği A.B.D., Fen Bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, 2014.
  Doktora Bilgisayar Mühendisliği A.B.D., Fen bilimleri Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, 2015-Halen devam ediyor.
 
Tezler Yüksek Lisans "Üç Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemleri Kapsamında İç Mekânlara Yönelik RFID Tabanlı Konum Belirleme Sistemi Tasarımı", Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, 2014.
  Doktora "Üç Boyutlu CBS kapsamında, Şebeke Yapılarındaki Topolojik Problemlerin Giderilmesine Yönelik Bir Model Geliştirilmesi", Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, 2015-Devam ediyor.
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Karas I.R., Atila U., Demiral E. (2017), "Developing a 3D Routing Instruction Engine for Indoor Environment" In: Yuan H., Geng J., Bian F. (eds) Geo-Spatial Knowledge and Intelligence. GRMSE 2016. Communications in Computer and Information Science, vol 698. Springer, Singapore.
  SCI, SCIE, SSCI Kapsamındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Umit Atila, Yasin Ortakci *, Kasim Ozacar, Emrullah Demiral and Ismail Rakip Karas, "SmartEscape: A Mobile Smart Individual Fire Evacuation System Based on 3D Spatial Model" , ISPRS International Journal Geo-Inf., Vol.7(6), pp. 223, 2018; https://doi.org/10.3390/ijgi7060223
 2. Yasin Ortakcı, Ismail Rakıp Karas, Umit Atila, Emrullah Demiral, "Intelligent Mobile Indoor Navigation System for Fire Evacuation Based on Artificial Neural Network" , in International Journal of Computer Science and Information Security. 2016, Vol 14 (11), p. (ISSN 1947 5500)
 3. Turker, I., Sehirli, E. & Demiral, E. (2016). "Uncovering the differences in linguistic network dynamics of book and social media texts", SpringerPlus 5:864, .DOI: 10.1186/s40064-016-2598-2.
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Yasin Ortakci, Emrullah Demiral, Umit Atila and Ismail Rakip Karas, "Indoor Navigation Design Integrated with Smart Phones and RFID Devices" ,ISPRS Annals of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume II-2/W2, 2015, pp.223-226. doi:10.5194/isprsannals-II-2-W2-223-2015.
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Mustafa Aksin, Emrullah Demiral and Ismail Rakıp Karaş, "Delaunay Triangulation and Its Applications", International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES 2018), 11-13 May. 2018, Safranbolu, Turkey.
 2. Eftal Şehirli, Muhammed Kamil Turan and Emrullah Demiral, "A Randomized Automated Thresholding Method to Identify Comet Objects on Comet Assay Images", 2017 the 3rd International Conference on Communication and Information Processing, 24-26 Nov. 2017, Tokyo, Japan.
 3. Yasin Ortakci, Umit Atila, Emrullah Demiral, Kasim Ozacar and Ismail Rakip Karas,"Comparison of a Smart Mobile Application-Supported Evacuation System and Traditional Evacuation Systems", 12th 3D GeoInfo Conference 2017, 26-27 Oct. 2017, Melbourne, Australia.
 4. Eftal Şehirli, Muhammed Kamil Turan and Emrullah Demiral, "An Algorithm to Detect the Retinal Region of Interest", 4th International GeoAdvances Workshop on Multi-dimensional & Multi-scale Spatial Data Modeling, 14-15 Oct. 2017, Safranbolu, Turkey
 5. Berna Yenigun, Ismail Rakıp Karas and Emrullah Demiral, "Real-Time Navigation System Implementation within the Scope of 3d Geographic Information Systems for Multi Storey Car Park", GeoAdvances Conference, 16-17 Oct. 2016, Istanbul, Turkey.
 6. Emrullah Demiral, "RFID Based Positioning and Navigation System for Network Analyses in 3D GIS Environment", Turkish-German 3D Spatial Information Technologies Workshop, 13-14 December 2014, Safranbolu, Turkey.
 7. Yasin Ortakci, Emrullah Demiral and Ismail Rakip Karas, "RFID Based 3D Indoor Navigation System Integrated With Smart Phones", 11th International Symposium on Location Based Services, 26–28 November 2014, Vienna, Austria.
 8. Emrullah Demiral, Ismail Rakip Karas, Muhammed Kamil Turan, Umit Atila, "RFID-based mobile positioning and navigation system design for 3D indoor environment", 9th International 3D Geoinformation Conference (3DGeoInfo'14), 11-13 November 2014, Dubai, United Arab Emirates. (page: 142-156)
 9. Emrullah Demiral, İsmail Rakıp Karaş, Muhammed Kamil Turan, "Indoor Positioning Technique by Using Mobile RFID Readers and Passive Tags", 2nd International Symposium on Innovative Technologies for Engineering and Science, 18 - 20 June 2014, Karabuk, Turkey.
 10. Eftâl Şehirli, Emrullah Demiral, İsmail R. Karaş and M. Kamil Turan, "The Software Application Demonstrating Working Principles of Paull-Unger Algorithm for Educational Usage on Graph Theory", 6th International Conference on Digital Image Processing will be held in Athens, Greece, April 5-6, 2014.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Sohaib K. M. Abujayyab, Ismail Rakip Karas, Emrullah Demiral, "Makine Ogrenmesi Yontemini Kullanarak NDVI Zaman Serisi Verileri ile Bitki Ortusu Tahmini", 17. Turkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayi, 25-27 Nisan 2019, Ankara.
 2. Emrullah Demiral, Ismail Rakip Karas, "Hastane İçi Navigasyon Uygulaması", "Disiplinlerarası Tıbbi Araştırmalar Çalıştayı 2017", 2-3 Aralık 2017, Karabük.
 3. Emrullah Demiral, Ismail Rakip Karas, Muhammed Kamil Turan, "RFID Sistemleri ile Konum Belirleme Uygulamalari", 14. Turkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayi, 14-17 Mayis 2013, Ankara.
 4. Emrullah DEMIRAL, Ismail Rakip KARAS, Eftal SEHIRLI, Muhammed Kamil TURAN, "Ag Analizlerinde Bagimsiz Kumeler ve Paull Unger Algoritmasi Interaktif Yazilimi", TMMOB - 4. Cografi Bilgi Sistemleri Kongresi, 11 - 13 Kasim 2013, Ankara.
Hakemlik Yapılan Dergi ve Konferanslar
 1. GeoAdvance 2016 Conference, 16,17 oct. 2016, İstanbul
Projeler
 1. TÜBİTAK 1001 Projesi, Tam Zamanlı Bursiyer, Proje Başlığı: "Akıllı Dinamik Tahliye Sistemi: Zeki Denetim Teknikleri ile Acil Durumlara Yönelik Kullanıcı Bazlı Akıllı Bina Tahliye Modelinin Geliştirilmesi", Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. İsmail Rakıp KARAŞ, Proje No: ÇAYDAG - 112Y050 (2012-2015).
 2. “Üç Boyutlu Coğrafi Bilgi Sistemleri Kapsamında RFID Tabanlı Konum Belirleme Uygulamaları ve Sistemin Tasarımı”, Araştırmacı, Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Aralık 2013 - Aralık 2014, Proje Yöneticisi: İsmail Rakıp KARAŞ.
Üyelikler
 1. Üye, TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS)
Verilen Dersler
 1. Matematik (Lisans)
 2. Diferansiyel Denklemler (Lisans)
 3. Ayrık Matematik (Lisans)
 4. Algoritmalar (Lisans)
 5. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş (Lisans)
 6. Olasılık ve istatistik (Lisans)
 7. Ekonomiye Giriş (Lisans)
 
Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Toplantılar 1. OGC Standartları, INSPIRE Temaları ve Uygulamaları Konulu Profesyoneller Semineri, 6-7 Dec. 2016, Antalya. Ayrıntılı Bilgi
 
Görev Alınan Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Toplantılar 1. Turkish-German 3D Spatial Information Technologies Workshop, Local Organizing Committee, 13-15 Dec. 2014, Safranbolu, Karabuk. Ayrıntılı Bilgi

2. 4th International Workshop on GeoInformation Science: GeoAdvances 2017, Local Organizing Committee, 14-15 Oct. 2017, Safranbolu, Karabuk. Ayrıntılı Bilgi