• ENGLISH
  • key

    YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Elnaz BAGHERİNABEL
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta elnazbagheri@karabuk.edu.tr
 
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans Hemşirelik lisans,tabriz azad tıp fakültesi,2007
 
Tezler Lisans .
  Yüksek Lisans Trafik Kazalarının Zaman Serisi Analizi İle Değerlendirilmesi
 
Yayınlar  
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
  1. Özdemir R,Ural S, Çınar M, Bagheri Nabel E,Yıldırım H.Birinci basamak sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin belirleyicileri: karabük ili örneği Toplum ve Hekim Dergisi, Mart-Nisan 2015, Cilt: 30, Sayı: 2.(Determinants of Job Satisfaction and Burnout Levels of The Primary Health Care Workers: Sample of Karabük Province March- Vol. 30 (2),April 2015.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
  1. Özdemir R,Ural S, Çınar M, Bagheri Nabel E, Özkan A, Yücel U.Karabük ilinde birinci basamak sağlık çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin değerlendirilmesi, 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi 20-24 Ekim 2014, Edirne (Poster sunumu)