• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. İrfan YURT
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta irfanyurt@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yiyecek İçecek Servisi, Gösteri Servisi, Barda Servis, Yönetim ve Organizasyon.
   
Ünvan ve Görevler
 1. 'Öğr. Gör. Dr., Safranbolu MYO, Otel,Lokanta ve İkram Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği, 2016-....'
 
 1. Yurt Yönetim Memurluğu, Kocaeli Yavuz Selim Kredi Yurtlar Kurumu 657'e tabi. 2012-2016.
 2. Yurt Yönetim Memurluğu, Düzce Akçakoca Kredi Yurtlar Kurumu 657'e tabi. 2009-2012.
 3. Ev İdaresi Yöneticiliği ,Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, (657'e tabi olarak 4/b Kadrosu)05.2009-08.2009.
Eğitim Lisans "Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Erciyes Üniversitesi, 2007"
  Yüksek Lisans Turizm ve Otel İşletmeciliği, Düzce Üniversitesi, 2012
  Doktora İşletme, Karabük Üniversitesi,
 
Tezler Lisans .
  Yüksek Lisans YURT İRFAN, (2012). Kurumsal itibar yönetimi algısının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Düzce Üniversitesi örneği, Düzce Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı
  Doktora Çalışanın Sahip Olduğu Pozitif Psikolojik Sermayenin Hizmet İnovasyonu Performansına Ve Örgütsel Muhalefete Etkisi: Turizm Alanında Bir Uygulama
 
Yayınlar  
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Yurt İrfan, Bozkurt Öznur (2015). KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AKADEMİK PERSONEL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 0(15), 59-76., Doi: 10.18092/ijeas.51243 (Yayın No: 1572785)
 2. YURT İRFAN, BOZKURT ÖZNUR (2013),Akademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 11(22), 121-139. (Yayın No: 437766)
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Yurt İrfan, Taşçıoğlu Baysal Hümeyra, Bozkurt Öznur, Mesci Muammer, (2012). Akademik Personelde Kurumsal İtibar Algısı: Düzce Üniversitesi Örneği. I. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, 1(1), 499-506. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1610968)
Verilen Dersler
 1. Barda Servis
 2. Gösteri Servisi
 3. Yiyecek İçecek Servisi
Sertifikalar, Kurslar
 1. ENGILISH COURSES, D&E, CERTIFICATE OF PARTICIPATION 2009-2011
 2. BİLGİSAYAR KURSU SERTİFİKASI, ARALIK 2006-MART 2007, NEVŞEHİR HALK EĞİTİM MERKEZİ.
 3. Erciyes Üniversitesi Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi, Uluslar Arası Pazarlama ve İhracat-İthalat Elemanı Yetiştirme Programı kasım 2006-Ocak 2007 (88 saat).
 4. MICROS FIDELIO, FRONT OFFICE SUITE 7, 2005, NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ