• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Adnan ÇETİNKAYA
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Prof.Dr.Metin Sözen Cad.No:1 78600 SAFRANBOLU/ KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 712 05 74
 
E-posta acetinkaya@karabuk.edu.tr
  adnan_cetinkaya@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Dünyada ve Türkiye’de Turizmde Yeni Eğilimler , Alternatif Turizm Türleri , Turizmin Çeşitlendirilmesi , Eko Turizm – Seyahat Acentelerı, Otel işletmeciliği, Yiyecek-İçecek
   
Ünvan ve Görevler
İdari Görevler
 1. Turizm-Otel Isletmeciligi program sorumlusu
 
Eğitim Lisans Uludağ Üniversitesi Balıkesir Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu
  Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm Ana Bilim dalı
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. N.Türker,A.Çetinkaya, "Batı Karadeniz Bölümü, Ekoturizm Potansiyeli", Detay Yayıncılık, Ankara 2009
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. 1999 Yılında Seyahat Acentelerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma, Ortak Makale, Turizmde Seçme Makaleler:34 Tugev Yayını No:51, Mayıs 2000
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Gürbüz A, Diker O, Çetinkaya A, "THE EFFECT OF GLOBAL WARMING ON CULTURAL HERITAGE TOURISM" I.Internatıonal Conference On The Black Sea Regıonal Culture October 2011 Sinop-Turkiye
 2. TÜRKER, Nuray ve ÇETİNKAYA, Adnan, “A Research Study On The Improvement Of Ecotourısm And Its Resources In The Western Black Sea Regıon”, bildiri, 2007 International Tourism Biennial, Çanakkale 18 Mart University, 30 April – 05 May 2007.
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. 2008 Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Eko Turizm konulu panelde panelist.
 2. Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Konulu panelde Panelist, Turizm Haftası, Safranbolu, Nisan 2003
 3. "Safranbolu'yu Ziyaret Eden Turistlerin Sosyo-demografik Özellikleri ve Ziyaretçilere Yönelik kültür Turizmi Değerlendirmesi" Ortak bildiri, ZKÜ Safranbolu Meslek Yüksekokulu Kültür Turizmi Semineri, 21-22 Nisan 1999
Projeler
 1. Karabük İli ve Safranbolu İlçesinde Turizm Sektöründe İhtiyaç Duyulan Nitelikli Meslek Elemanlarının Bölge Turizmine Kazandırılması,BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI, SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI, 2012
 2. Zonguldak-Karabük ve Bartın illeri Turizm Sektör Analizi, Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi, Araştırmacı,2011
 3. "Batı Karadeniz Bölgesi Ekoturizm Olanaklarının Araştırılması ve Batı Karadeniz Bölgesinde Eko turizmin geliştirilmesi", TUBİTAK Projesi, Proje Yöneticisi Yardımcısı, 2005-2008
 4. Avrupa Birliği Yerel Kalkınma Projeleri, kadınlara ve Engellilere Turizm Eğitimi Projesi, Kastamonu, Öğretici, 2006-2007
 5. Karabük Emniyet müdürlüğü-Z.K.Ü.Safranbolu Meslek Yüksekokulu ile Karabük Emniyet Müdürlüğü Hizmet içi Eğitimi, 2006-2007
 6. Bölgesel Turizm Rehberliği Kursu, Yenice Kaymakamlığı, Mayıs-Haziran 2003
 7. Z.K.Ü. Safranbolu Meslek Yüksekokulu- Safranbolu Kaymakamlığı ile ev Pansiyonculuğu Kurs eğiticiliği, 1997
Verilen Dersler
 1. Genel Turizm Bilgisi
 2. Oda Servisi
 3. Turist Rehberliği I
 4. Turist Rehberliği II
 5. Ziyafet Servis Yönetimi
 6. Genel Alan Kontrolü
 7. Otel işletmeciliği
 8. Ön-Büro
 9. Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlüğü
 10. Turizm Ekonomisi
 11. Kat Hizmetleri Yönetimi