• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Öğr. Gör. Olgun KÜÇÜK
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Safranbolu / KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta olgunkucuk@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları TV Prodüksiyon ve Yayıncılık,Yeni Medya, Medya Etiği
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans Radyo TV Sinema, İletişim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, 1995
  Yüksek Lisans Radyo TV Sinema ABD, Yeni Medya İletişim ve Habercilik BD, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2019
 
Tezler Yüksek Lisans Etik Bir Sorun Olarak Çevrimiçi Haber Sitelerinde İçeriği Yansıtmayan Başlık Kullanımı:Milli Güvenlik Haberleri, Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Yıldız Derya BİRİNCİOĞLU
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. TOPRAK Ö., KOÇAK M. C. , KÜÇÜK O., Dijital Çağda Habercilik Kuram ve Uygulamada Yeni Yönelimler, Üniversite Öğrencilerinin Gözünden İnternet Haber Sitelerinin Güvenirliği, Zafer ÖZDEMİR ve Aysel ÇETİNKAYA, Editör, Der Yayınları, İstanbul, ss.265-288, 2019
 2. KOÇAK M.C., KÜÇÜK O., TV Dizilerinde Apartman Görevlilerinin Konumlandırılışı "Adını Feriha Koydum" Dizisi Örneği, İletişim Çalışmaları, Prof. Dr. Aytekin İşman - Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Öztunç, Editör, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, ss. 202-2014,2020
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. KÜÇÜK O., Sosyal Medyada Suriyeli Sığınmacıların Konumlandırılışı: Trabzon Örneği, Journal of International Social Research, cilt.13, ss.1259-1266, 2020
 2. KOÇAK M. C. , KÜÇÜK O., Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Yaşamda Konumlandırılışı: Trabzon Örneği, ournal of humanities and tourism research (Online), cilt.10, ss.130-142, 2020
 3. TOPRAK Ö., KÜÇÜK O., Öğretmenlerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları İle Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişki: Trabzon Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.1202-1211, 2019
 4. KÜÇÜK O., Öğretmenlerin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları: Trabzon Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, 2019
 5. KÜÇÜK O. , KOÇAK M. C., İleri Yaş Grubu Kişilerin İnternet Kullanım Alışkanlıkları: Trabzon Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, 2019
 6. TOPRAK Ö., KÜÇÜK O. , KOÇAK M. C., 40 Yaş Ve Üstü Kadınların Facebook Kullanımı İle Mutluluk Düzeyi Arasındaki İlişki: Hatay Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, ss.886-893, 2019
 7. KOÇAK M. C. , KÜÇÜK O. , TOPRAK Ö., ulusal ve Yerel Gazetelere Güven Düzeyi: Konya Örneği, the Journal of Academic Social Sciences, cilt.89, ss.395-406, 2019
 8. KÜÇÜK O. , TOPRAK Ö., KOÇAK M. C., Üniversite Mezunu 60 Yaş Ve Üstü Bireylerin Televizyon İzleme Alışkanlıkları İle Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişki, The Journal of Academic Social Sciences, cilt.92, ss.268-283, 2019
 9. TOPRAK Ö., KÜÇÜK O., Siyasi Partilerin Sosyal Medya Kullanımı: Başbakan Ahmet Davutoğlu Facebook Resmi Sayfası Örneği, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, 2016
 10. Koçak M.C.,Küçük O., İnternet ve Sosyal Medya Haberlerinde Ötekinin (Suriyeli Sığınmacılar) Konumlandırılışı:Konya Örneği, Journal of humanites and tourism tesearch (Online) cilt:10,2020
 11. Küçük O, KOÇAK M.C.,Trabzonspor Taraftarlarının Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Yaşam Memnuniyeti:Trabzon Örneği, Journal of International Research, Cilt:13,2020
 12. Küçük O, KOÇAK M.C., Siyasal İletişim Sürecinde Parti Liderlerinin Konumlandırılışı:Trabzon Örneği. Journal of International Social Research, Cilt:13,2020
 13. KÜÇÜK O, KOÇAK M.C., Trabzonspor Futbol Takımının Medyada Konumlandırılışı:Trabzon Örneği, Journal of humanites and tourism research, Cilt:10,2020
 14. KOÇAK M.C., KÜÇÜK O., TOPRAK Ö., İnternet ve Sosyal Medyada Kötülüğün Konumlandırılışı :Konya Örneği, Journal of humanites and tourism research, Cilt. 10,ss 2020
 15. KÜÇÜK O., KOÇAK M. C.,"Nefes:Vatan Sagolsun" Filminde Kültürel Ögeler ve Kimlik Sunumları Üzerine Bir İnceleme, Journal of International Social Research, Cilt. 13,2020
 16. KOÇAK M.C, KÜÇÜK O., Medyanın Kültüre Etkisi Üzerine Bir Araştırma Journal of humanites and tourism research(Online)cilt, 11,ss 53-65, 2021
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Yeni Medyada Mahremiyet Üzerine Bir Araştırma, KÜÇÜK. O., KOÇAK M.C., Uluslararası Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi, Cilt,:1, ss. 18_29,2021
Yazılım Bilgisi
 1. Adobe Photoshop, Adobe Premire, Adobe After Effects, Edius,Final Cut Pro, DPS Velocity, Sony Vegas