İşletme Yönetimi Programı

İşletme Yönetimi programında normal öğretim ve ikinci öğretim sınıflarına öğrenci alınmaktadır. 2008-2009 eğitim yılına kadar "İşletme Programı" olarak öğrenci alınan programda, 2009 yılında yapılan değişiklikle 2009-2010 eğitim yılından itibaren "İşletme Yönetimi Programı" olarak öğrenci kabul edilmektedir.

İşletme Yönetimi Programının temel amacı; küçük ve orta ölçekli ve hatta büyük işletmelerin orta düzey idarecisi ve etkin ara eleman ihtiyaçlarını günün değişen şartlarına, ekonomik ve teknolojik gelişmeleri de dikkate alarak yetiştirmektir.

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

Mezun olan öğrencilerimiz bu bölgedeki işletmelerde kalifiye eleman ihtiyacını karşılamaktadır. Ülkemize ve topluma karşı sorumluluk bilincine sahip mezunlarımız,gerek kendi işyerlerinde gerekse çalıştıkları işletmelerde işletme yöneticisi ve ara eleman olarak çalışmaktadırlar.

İmkanlar

Bu programda öğrenciler; Bilgisayar tekniklerini, ileri düzeyde idari ve mali konuları içeren muhasebe uygulamalarını teorik ve uygulamalı olarak görmekte, İşletme alanındaki temel ilke ve kavramlara hakim, Girişimci, İşletme yönetimi, pazarlama, iç ve dış ticaret ile finansal işlemleri yetkin bir şekilde uygulayabilen, Hukuki sorumluluklarını bilen meslek elemanı olarak yetişmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz işletme ve işletme yönetimi alanında deneyim kazanmak için birinci yılın sonunda 45 günlük staj yapmaktadır.

Çalışmalar

Bu programda muhasebe, hukuk, işletme, yönetim-organizasyon, insan kaynakları yönetimi ve vergi dersleri kapsamlı bir şekilde verilerek, hukuki ve mali konularda güçlü bir alt yapı sağlanmakta ve sektörde kullanılan muhasebe paket programları da dahil bilgisayar teknolojisinin kullanımı becerisi uygulamalı olarak verilmektedir.

Unvan ve İstihdam

Bu programdan mezun olan öğrenciler önlisans diploması ve meslek elemanı ünvanı almaktadır. İki yıllık öğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz dikey geçiş sınavı ile dört yıllık fakültelere veya herhangi bir sınava tabi olmaksızın Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine 3. sınıftan başlamak üzere geçiş yapabilmektedir.