Mimari Restorasyon Programı

Mimari Restorasyon programında normal öğretim ve ikinci öğretim sınıflarına öğrenci alınmaktadır. 2008-2009 eğitim yılına kadar "Restorasyon Programı" olarak öğrenci alınan programda, 2009 yılında yapılan değişiklikle 2009-2010 eğitim yılından itibaren "Mimari Restorasyon Programı" olarak öğrenci kabul edilmektedir.

Ön lisans düzeyinde restorasyon eğitimi vermektedir. Programın amacı; Restorasyon konularında gerek büro ve yönetim açısından, gerekse şantiye, laboratuar ve restorasyon atölyelerinde gereksinim duyulan; " restorasyona yönelik" gerekli koruma ve onarım çalışmalarını yapabilecek, koruma bilincinde olan, çevreye duyarlı, sorumluluk sahibi, çağdaş gelişmeleri takip edebilen, pratik ve teorik becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir.

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

Safranbolu 1994 yılında UNESCO tarafında dünya miras şehirleri listesine alınmış ve yaklaşık 1200 adet tescilli yapı bulunduran tarihi bir kenttir. Restorasyon bölümünün bu bölgede olması öğrenciler için bulunmaz bir uygulama alanı olduğu gibi bu bölümün Safranbolu da bulunuyor olması da yörenin zengin mimari mirasına korunmasına ve koruma bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

İmkanlar

Öğretim elemanları denetiminde teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir. Yörenin taşınmaz kültür varlığı açısından oldukça zengin olması ve restorasyon uygulamalarının yoğun olması nedeniyle öğrencilerimiz bu uygulamalara katılma imkanı bulmaktadır. Uygulamalı derslerimiz zengin donanıma sahip atölyelerimizde öğretim elemanları eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz kültür varlığının yoğun olduğu bölgelerde mesleki uygulama alanlarında tercih edilen elemanlardır. Teori ve uygulamalı eğitim sonucu öğrencilerimiz; Koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilirler. Ahşap ve kargir malzeme özellikleri, yapı teknolojisi ve konstrüksiyonu hakkında temel bilgiler kazanırlar. Temel teknik resim kurallarını bilirler. Geleneksel yapı türlerini, geleneksel yapı elemanları kavramlarını, tüm taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanlarını ve bileşenlerini, işlev, gereç ve biçim özelliklerini bilir, bu elemanların onarımları ile ilgili gerekli bilgi ve beceriyi kazanırlar. Geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilir, analizlerini yapabilir, mevcut durumunu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilirler. Geleneksel El Sanatları ile ilgili olarak gerekli tüm bilgi ve beceriyi kazanırlar. Tarihi eserlerin envanterini çıkarmada ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemlerini bilir ve uygularlar. Restorasyon laboratuarlarında çalışabilecek teori ve beceriyi kazanırlar. Bilgisayar donanımlarını tanır, mesleki paket programlarını kullanırlar. Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş sınavı ile aşağıdaki lisans programlarına devam edebilirler; Mimarlık, İç Mimarlık, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Geleneksel Türk El Sanatları

Çalışmalar

Teorik bilgiler verildikten sonra taşınmaz kültür varlıklarının tespiti ve restorasyon uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar bölgenin korunma çalışmalarına büyük katkıda bulunmaktadır.Geleneksel El sanatları Programında Tezhib, Minyatür, Ebru, Kalem-işi ve Ahşap işlemeciliği konularında teorik ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Unvan ve İstihdam

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; kendi alanları ile ilgili ön lisans diploması ve tekniker unvanı almaktadırlar. Mezunlarımız; şantiyelerde mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı, Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü...) ve özel kuruluşların laboratuar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı tüm müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde çalışmaktadırlar.