Turizm Animasyon Programı

Turizm Animasyon programında normal öğretim ve ikinci öğretim sınıflarına öğrenci alınmaktadır.

Turizm endüstrisi, gelişmesiyle birçok yeni iş dalının da ortaya çıkmasını sağlamıştır. Konaklama, seyahat, yeme-içme, eğlence vb. başlıklarda meydana gelen bu yeni iş alanları ve meslek dalları beraberinde istihdam, bu istihdam için de kalifiyeli iş gören ihtiyacını yaratmıştır. Bu iş alanlarından birisi eğlence sektörü, sektörün içindeki önemli meslek dallarından biri de animatörlüktür.

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan Safranbolu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara bölgeleri ulaşım ağının merkezinde bulunması nedeniyle sanayi ve turizm sektöründeki gelişmelerinin yanında sosyal imkanları ile de öne çıkan, tarihi dokusu içinde modern bir kenttir. Safranbolu Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki Mobilya ve Dekarasyon, Restorasyon, Geleneksel El Sanatları gibi akademik birimlerin tümü kentin doğal ve tarihi dokusuyla birebir örtüştüğü için belirli bir misyon ve vizyon dahilinde kurulmuş, yine Turizm Otel İşletmeciliği ile Turizm Rehberliği bölümleri ülkemizdeki ve şehirdeki turistik faaliyetlerle ortaya çıkan mesleki ihtiyaçlar paralelinde açılmıştır. Bu bağlamda, Safranbolu’nun kentsel dokusu meslek yüksek okulundaki tüm bölümlerle örtüşmekte ve okulda verilen teorik eğitimin pratiği için bir laboratuar olanağı sağlamaktadır. Kentin bu özelliği, Turizm Animasyon bölümünde eğitim alacak öğrencilerin de 3 yıllık eğitimleri sırası ve sonrasında kendilerine büyük bir avantaj sağlayacaktır.

İmkanlar

Turizm Animasyonu programından mezun olan öğrencilere “ Turizm Animasyonu Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir. Mezunlar turizm işletmelerinde “Animatör” unvanı ile çalışmakta, animatörler turizm sektörüne ait işletmelerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.

Çalışmalar

2009-2010 yılında açılacak olan Turizm Animasyon porgramı, 2 yıllık önlisans eğitimi verecektir. Bölümde öğrencilere ilgili temel konular ve turizm derslerinin yanında; Turizm Animasyon programı çerçevesinde; konuşma sanatı ve tekniği, sanat tarihi, Türk halkoyunları, iletişim psikolojisi, ritim ve hareket eğitimi, step aerobik ve cimnastik, halkla ilişkiler ve iletişim, ilkyardım, sanat sosyolojisi, tiyatro tarihi, mimik ve rol, drama, fizyoloji, çocuk-genç-yaslılarda spor gibi derslerin teorik eğitimi ve uygulaması yapılacaktır.
Turizm Animasyonu programında okumak isteyenlerin, tiyatro yeteneği bulanan, sosyal psikoloji bilimine ilgi duyan, insanlarla iyi iletişim kurabilen çok dikkatli ve düzenli, fiziksel özrü bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren, yabancı dil öğrenmeye yatkın kişiler olmaları gerekmektedir. Öğrencilerimize 2+1 yılık eğitimleri süresince mesleki yapancı dil dersleri ve bir yıl İngilizce hazırlık verilmektedir. Ayrıca öğrencilere seçmeli olarak, Almanca gibi ikinci bir dil öğrenme olanağı da sağlanmaktadır

Unvan ve İstihdam

Animatörler; özel organizasyonlar ve konaklama tesislerindeki eğlencelerde, konukların hoş vakit geçirmelerini ve eğlenmelerini sağlayan nitelikli meslek elemanlarıdır. Animatör hizmet vereceği insanların yaşlarına, cinsiyetlerine, kültürel ve ekonomik düzeylerine göre gereksinimlerini, beklentilerini saptar ve mekânın olanakları çerçevesinde uygun animasyon programları hazırlayarak uygular. Turizm Animasyonu programından mezun olan öğrencilere “ Turizm Animasyonu Meslek Elemanı” unvanı verilmektedir. Mezunlar turizm işletmelerinde “Animatör” unvanı ile çalışmakta, animatörler turizm sektörüne ait işletmelerde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.