Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Turizm ve Otel İşletmeciliği programında normal öğretim ve ikinci öğretim sınıflarına öğrenci alınmaktadır.

Programda Turizm ve konaklama endüstrisinin eğitimli personel ihtiyacını karşılayacak, üretim süreçlerinde görev alabilecek bilgi ve becerilerle donanmış ara kademe elemanlarını, yönetici adaylarını ve kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amaçlanmaktadır. Program, öğrencilerin turizm sektörüne yönelik özellikle konaklama işletmelerinin faaliyetleri ve yönetimine ilişkin gerekli donanımı kazanmalarını hedeflemektedir. Program öğrencileri, bir yıllık zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi almaktadırlar.

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

Öğrencilerimizin Yüksekokulumuzdan aldığı eğitim ülkemiz genelinde oldukça önemli düzeyde olup benzer eğitim öğretim yapan kurumların üzerindedir. Öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerinde ağırlıklı olarak uygulama yapmaları, aynı şekilde staj yerlerinde bunu pekiştirmeleri başarılarını arttırmakta ve aranılan eleman konumuna gelmelerini sağlamaktadır. Bu durum çeşitli kurumların yoğun eleman isteklerinden anlaşılmaktadır.

İmkanlar

Bu bölüm; yetenekli ve meslekleriyle ilgili bilgilere sahip donanımlı ve uygulamaya yönelik elemanlar yetiştirir.

Çalışmalar

Programda öğrenciler, kuramsal derslerde elde ettikleri bilgileri, Yüksekokulumuzun uygulama otelinde öğretim elemanları gözetiminde uygulamaya dönüştürmektedirler. Kat hizmetleri, Servis-Bar uygulamaları ve Önbüro hizmetleri konusunda bilgisayar ortamında uygulamalı eğitim sürdürmekte olan program, bilgi ve teknoloji çağına uygun nitelikli eleman yetiştirmektedir.

Unvan ve İstihdam

Program öğrencileri, bir yılı zorunlu İngilizce Hazırlık eğitimi ve iki yılı teorik olmak üzere (Toplam 3 yıl) teorik ve pratik bilgi ve beceri kazanarak Ön Lisans Diploması alırlar. Mezunlarımız turizm sektörünün her alanında tercihli olarak istihdam edimektedirler.