Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programında normal öğretim ve ikinci öğretim sınıflarına öğrenci alınmaktadır.

Bu programın amacı İngilizce dilini etkin ve akıcı kullanabilen, çeviri yeteneğine sahip nitelikli, küresel rekabet ortamındaki gelişmeleri izleyebilen, İngilizce dil bilimi alanlarında “uygulamaya yönelik” çalışabilen, temel düzeyde dil bilgisi ve becerisi ile donatılmış insan kaynağını yetiştirmektir. Türkiye'nin Avrupa Birliğine üyelik süreci ve küreselleşme olgularının en az bir yabancı dil bilme zorunluluğunu dayattığı günümüzde, hızla artan genç nüfusun bilinçli tercihlerinden biri de dil öğrenmektir. Bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı bulunan bu program, Türkçe okutulması zorunlu dersler dışında %100 İngilizce müfredat uygulayacaktır.

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

Bu program UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine alınan Safranbolu’da bulunan Turistik İşletmelerin Çevirmen ihtiyacını karşılayacağı gibi, ülkemizde üniversite eğitimi almak isteyen genç nüfusun bu alanda eğitim alması, küreselleşen dünyada ve Avrupa Birliğine katılma sürecinde olan ülkemizde ve yurt dışında iş bulma imkânlarını da artıracaktır.

İmkanlar

Öğrenciler iki yarıyıl süren İngilizce Hazırlık sınıfı derslerini Merkez Kampüs Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık biriminde ve dil laboratuarlarında alırlar. Okul kütüphanesinden yararlanabilirler. Ayrıca düzenlenen seminer, konferans ve workshoplara katılabilirler.

Çalışmalar

Programda temel çeviri teknikleri öğretilir. İlgili alanda uygulama çalışmaları yapılır. Workshop, seminer ve konferanslar düzenlenir.

Unvan ve İstihdam

Bu program mezunları, Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, TRT gibi kamu kurumlarının yanı sıra, yayınevleri, dergiler, gazeteler, film stüdyoları, uluslar arası kuruluşlar, hukuk ve çevirmenlik bürolarında çalışabilir. Yeminli Çevirmenlik Bürosu açabilirler. Yeminli Çevirmenlik yapabilirler. Bu programın mezunları “Çevirmen” unvanını alırlar.