Yaşlı Bakımı Programı

Programının amacı; bakım hizmeti konusunda gerekli temel bilgi, beceri ve değerleri bütünleştirip özümseyebilen; kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin meslek elemanları yetiştirmektir.

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

Bu programdan yaşlı bakım hizmeti konusunda gerekli temel bilgi ve beceriyi kazanarak mezun olanlar kamu alanı, özel alan ve sivil toplum örgütlerinde meslek elemanı ihtiyacını karşılamaktadır.

İmkanlar

Teorik dersler bilgisayar destekli olarak laboratuvarlarda ve dersliklerde, uygulamalı dersler ise Karabük il merkezindeki huzurevinde ve hastanede yürütülmektedir. Ayrıca Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu kütüphanesinde mevcut bulunan kitaplarla öğretim desteklenmektedir.

Çalışmalar

Programda temel olarak; anatomi, fizyoloji, yaşlı beslenmesi, yaşlı psikolojisi ve evde yaşlı bakım hizmetleri hakkında teorik dersler; yaşlı bakım ilke ve uygulamaları, akut-kronik hastalıklar bilgisi ve acilleri, meşguliyet terapisi hakkında teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

Unvan ve İstihdam

Eğitimini başarı ile tamamlayanlar ön lisans diploması almaktadır. Yaşlı Bakımı meslek elemanı/sağlık teknikeri; yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları, Belediyeler, Hastaneler, Sivil Toplum Kuruluşları, özel kuruluşlar, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, korumalı meskenler vb. çalışma alanlarında uzman gözetiminde çalışabileceklerdir. Ayrıca evde bakım hizmetleri ve yaşlının evini düzenleme gibi alanlarda da istihdam edilebileceklerdir.