• ENGLISH
  • key

    YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

Bilgisayar Teknolojileri
Çocuk Gelişimi
Geleneksel El Sanatları
Giyim Üretim Teknolojisi
İç Mekan Tasarımı
İşletme Yönetimi
Mimari Restorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Radyo ve TV Programcılığı
Turist Rehberliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Giyim Üretim Teknolojisi Programı


Program Hakkında

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

Tekstil endüstrisi Türkiye'de son derece gelişmiş bir sektör olduğundan teknikerlere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Yöremizde ulusal ve uluslararası düzeyde çok önemli konumda olan firmalar bulunmaktadır. Bunların ara eleman ihtiyacına gerek staj döneminde, gerekse mezuniyet sonrası, öğrencilerimizin bir kısmı tarafından karşılanmaktadır. Mezun olan teknikerler kolaylıkla iş bulabilmektedir. Ülkemizde tekstil ve giyim sektörü hızla gelişmektedir ve ülke ekonomisinde önemli bir yeri vardır.

Programın Amacı

Giyim Üretim Teknolojisi Programının amacı; öğrencileri kamu sektöründe ve endüstride tekstil ve konfeksiyon alanında mesleki yeterliliklerle donatmaktır. Öğrencilere, giysi tasarımı ve üretimi hakkında hem teorik hem de uygulamalı bilgi verilmesi, bunun yanı sıra özel sektörde mezunların kendi kendine iş yapabilme kabiliyeti, fabrikasyon üretimini koordine edebilme bilgi ve donanımları verilmesi, iş analizi yapabilme becerilerinin kazandırılmasıdır.

İmkanlar ve Çalışmalar

Üniversitemiz ve Güzel Sanatlar Fakültesinin kütüphanesinde bulunan bölümümüzle ilgili tüm kaynaklar, bilgisayar laboratuvarları ve kablosuz İnternet ortamı öğrencilerin kullanımına açıktır.

Öğrencilerimiz öğrenmek amacı ile uygulamalı derslerde kendilerine, yakınlarına veya arkadaşlarına çeşitli ürünler dikebilmektedir.

Zorunlu olan 30 iş günü Staj uygulamasında, öğrenciler okulda almış oldukları sosyal ve meslekî derslerini uygulama ortamı ve öğrendiği bilgileri gerçek iş hayatında pekiştirme olanağı buluyor.

Ünvan ve İstihdam

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; kendi alanları ile ilgili Önlisans Diploması ve tekniker unvanı almaktadırlar

İki yıllık ön lisans düzeyinde eğitimini tamamlayan Giyim Üretim Teknolojisi mezunları, kolaylıkla ulusal, ya da yabancı dil bildikleri takdirde yurt dışında da istihdam edebilirler. Programımızın öğrencileri tekstil endüstrisinin ilgili branşlarında orta kademe yöneticisi olarak, müşteri temsilciliği, eğitim departmanlarında, planlama, model tasarımı, koleksiyon ve numune hazırlama, kesim, montaj ve üretim, ütü ve kalite kontrol aşamalarında üretim sonuna kadar mamulün her safhasında üretime yönelik ara eleman olarak görev alabiliyorlar.

Halk Eğitimi Merkezlerinde sözleşmeli personel statüsünde Usta Öğretici olarak çalışabiliyorlar. Böylelikle halktan insanların eğitimine katkı sağlıyorlar.

Öğrencilerden bazıları da imkânları ölçüsünde kendi iş yerlerini açıp değişik ürünler, hediyelik eşyalar ve benzeri yapıp ülke ekonomisine katkıda bulunuyorlar.

Ayrıca bu programdan başarılı bir şekilde mezun olan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazanmaları koşulu ile aşağıdaki Lisans derecesi veren programlara üniversite eğitimine devam edebilirler.

  • Moda Giyim Tasarımı
  • Moda Tasarımı
  • Moda ve Tekstil Tasarımı
  • Tekstil
  • Tekstil Mühendisliği
  • Tekstil Tasarımı
  • Tekstil ve Moda Tasarımı
Öğretim Planları ve Ders İçerikleri

Öğretim Planları ve Ders İçerikleri için ilgili alandaki sembole tıklayınız
Akademik Yıllar Öğretim Planı Ders İçerikleri
2011-2012
2012-2013
ilgili görseller
×