Mimari Restorasyon Programı
Program Hakkında

En zengin doğal ve kültürel mirasa sahip ülkelerden biri olan Türkiye, kültürel mirasın somut örneklerinden olan mimari yapıların da sayısız örneğini bulundurur. Binlerce yıllık bu kültürel mirasın geride bıraktığı bu mimari yapıtlar bize insanlık tarihi ve medeniyetin gelişimi hakkında ışık tutarken birçoğu da bulundukları modern şehirlerin birer parçası haline gelmiş durumdadırlar. Bu önemli yapıların korunmasının günümüzde her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu koruma faaliyetlerinin bilimsel esaslara uygun, uluslararası standartlarda, bilinçli bir şekilde yürütülerek bütün faaliyetlerin belgelenmesi için eğitimli teknik personelin önemi büyüktür.

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

Safranbolu 1994 yılında UNESCO tarafında dünya miras şehirleri listesine alınmış ve yaklaşık 1200 adet tescilli yapı bulunduran tarihi bir kenttir. Restorasyon bölümünün bu bölgede olması öğrenciler için bulunmaz bir uygulama alanı olduğu gibi bu bölümün Safranbolu da bulunuyor olması da yörenin zengin mimari mirasına korunmasına ve koruma bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Programın Amacı

Mimari restorasyon programı; mevcut yapıların korunma, yıkılan ve bozulan bölümlerinin aslına uygun olarak onarılma faaliyetlerinde görev alabilecek, geleneksel el sanatlarından rölöve hazırlamaya, malzeme bilgisinden tezhibe kadar çeşit alanlarda bilgi sahibi yetkin teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amaca yönelik olarak; teorik ve uygulamalı … yönelik mesleki dersler verilmektedir.; II. yarıyıl sonunda 30 iş gününü kapsayan zorunlu staj tescilli tarihi binaların restorasyon projelerinin hazırlandığı ofislerde veya uygulama yapılan şantiyelerde yapılmaktadır.

İmkanlar ve Çalışmalar

Okulumuzun bulunduğu bölgenin taşınmaz kültür varlığı açısından oldukça zengin olması ve restorasyon uygulamalarının yoğun olması nedeniyle öğrencilerimiz bu uygulamalara katılma imkanı bulmaktadır. Uygulamalı derslerimiz zengin donanıma sahip atölyelerimizde öğretim elemanları eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Mezun olan öğrencilerimiz kültür varlığının yoğun olduğu bölgelerde mesleki uygulama alanlarında tercih edilen elemanlardır.

Teori ve uygulamalı eğitim sonucu öğrencilerimiz; Koruma kavramları, restorasyon ve konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilirler. Ahşap ve kâgir malzeme özellikleri, yapı teknolojisi ve konstrüksiyonu hakkında temel bilgiler kazanırlar. Temel teknik resim kurallarını bilirler. Geleneksel yapı türlerini, geleneksel yapı elemanları kavramlarını, tüm taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanlarını ve bileşenlerini, işlev, gereç ve biçim özelliklerini bilir, bu elemanların onarımları ile ilgili gerekli bilgi ve beceriyi kazanırlar. Geleneksel yapıların ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilir, analizlerini yapabilir, mevcut durumunu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilirler. Tarihi eserlerin envanterini çıkarmada ve rölövelerinde fotoğraftan yararlanma yöntemlerini bilir ve uygularlar. Restorasyon laboratuvarlarında çalışabilecek teori ve beceriyi kazanırlar. Bilgisayar donanımlarını tanır, mesleki paket programlarını kullanırlar.

Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş sınavı ile aşağıdaki lisans programlarına devam edebilirler; Mimarlık, İç Mimarlık, Eski Çini Onarımları, Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği, Geleneksel Türk El Sanatları, Restorasyon ve Konservasyon, Şehir ve Bölge Planlama

Ünvan ve İstihdam

Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz; kendi alanları ile ilgili ön lisans diploması ve tekniker unvanı almaktadırlar. Mezunlarımız; şantiyelerde mimar ve ustalar arasında ara teknik eleman olarak görev yapmakta, restorasyon konularında faaliyet gösteren kamu (Kültür Bakanlığı Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı, Kültür Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü...) ve özel kuruluşların laboratuvar, şantiye ve bürolarında, vakıfların gerçekleştirdiği restorasyon işlerinde, Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na bağlı tüm müze ve saraylarda veya özel müzelerde, arkeolojik kazı ekiplerinde çalışmaktadırlar.